Hjem
Aktuelt
Nyhet

Nils Klim-prisen til UiB-professor Katrine Løken

Professor Katrine V. Løken ved Institutt for økonomi får Nils Klim-prisen 2017 for fremragende forskning.

katrine løken
PRISVINNER: Professor Katrine Løken har vunnet Nils Klim-prisen 2017. Prisen tildeles yngre nordiske forskere under 35 år.
Foto/ill.:
Kim E. Andreassen/UiB

Hovedinnhold

Katrine Vellesen Løken, professor ved Institutt for økonomi, er tildelt Nils Klim-prisen 2017. Årets vinner ble utropt tirsdag morgen under utdelingen av Holbergprisen og Nils Klim-prisen ved Bibliotek for humaniora ved UiB.

Nils Klim-prisen tildeles yngre nordiske forskere under 35 år, for fremragende bidrag innenfor ett eller flere av fagområdene humaniora, samfunnsvitenskap, juss og teologi. 

«Hennes forskningsmeritter er imponerende, og hennes forskningstemaer dekker sentrale spørsmål for den nordiske velferdsstaten, som hun tilnærmer seg med et sofistikert økonomisk perspektiv», skriver Nils Klim-komiteen i sin begrunnelse. 

LES OGSÅ: Holbergprisen 2017 går til professor Onora O'Neill

Ung professor

Katrine Løken har utmerket seg ved flere anledninger tidligere. Hun tok doktorgrad ved UiB i 2010 og ble ansatt som førsteamanuensis ved Institutt for økonomi i 2013. I 2014 mottok hun Meltzerprisen for unge forskere og i 2015, i en alder av 31 år, ble hun Norges yngste kvinnelige økonomiprofessor noensinne. 

Løkens artikler har blitt publisert i en rekke av verdens mest anerkjente økonomiske tidsskrift, blant annet American Economic Review og Journal of Political Economy.  

Pris for yngre forskere

Nils Klim-prisen er en pris som årlig tildeles yngre nordiske forskere under 35 år for fremragende bidrag innenfor fagområdene humaniora, samfunnsvitenskap, juss og teologi. Prisen ble opprettet i 2003, og er en del av Holbergprisens aktiviteter. 

Nils Klim-komitéen består av anerkjente forskere innenfor Nils Klim-prisens fagområder, en fra hvert av de nordiske landene. Fagkomitéen er utnevnt av Holbergprisens styre.

Prisvinnerne tildeles 300.000 kroner. For å motta prisen må forskeren være under 35 år gammel. 

Her er et utdrag av komiteens begrunnelse for å tildele Katrine Løken Nils Klim-prisen 2017: 

Katrine Vellesen Løken er født i 1983 og ble professor i en alder av 31 år. Hennes forskningsmeritter er imponerende, og hennes forskningstemaer dekker sentrale spørsmål for den nordiske velferdsstaten, som hun tilnærmer seg med et sofistikert økonomisk perspektiv. Spekteret av temaer spenner fra studier av helse- og familiepolitikk til kriminologi. Et kjennetegn ved hennes forskning er den stringente og grundige bruken av matematiske modeller, med en særskilt vekt på den avgjørende årsaksfaktoren. Sammen med en rekke medforfattere har hun fordypet seg i spørsmål som potensielt kan endre fokus innenfor hennes eget forskningsfelt innen økonomi. Et annet aspekt ved hennes forskningsbidrag som gjør at hun utmerker seg i forhold til sine forskningsfeller, er hennes evne til å forfølge sine temaer, nærmere bestemt hvordan statlig politikk påvirker individuell adferd, på tvers av en rekke disipliner. Hennes forskning har en opplagt relevans for evalueringer av statlig politikk (for eksempel når det gjelder fødselspermisjon), også utenfor Norden, og hun har deltatt aktivt i den offentlige debatten, med utgangspunkt i sine forskningsresultater.

Katrine Vellesen Løkens publikasjonsliste overgår enhver forventning til en person på hennes alder. Hun har gjennomgående publisert i ledende internasjonale forskningstidsskrifter innenfor sin disiplin, som American Economic Review,  American Economic Journal, Journal of Political Economy og Review of Economics and Statistics.

Hun skal ha honnør for å la presserende spørsmål om velferdsstaten bli en sentral del av forskningsfeltet økonomi. Katrine Vellesen Løken er en meget verdig vinner av Nils Klim-prisen og hun vil utvilsomt fungere som en inspirasjon for andre yngre forskere innenfor samfunnsvitenskapene.

Tidligere vinnere av Nils Klim-prisen: