Hjem
Aktuelt
Nyheter

UiB og UiO inngår samarbeidsavtale innen humaniora

Forrige uke signerte rektorene ved UiO og UiB en avtale om å legge til rette for samarbeid innen humaniora.

UiO-rektor Ole Petter Ottersen og UiB-rektor Dag Rune Olsen signerer samarbeidsavtalen 9.juni.
UiO-rektor Ole Petter Ottersen og UiB-rektor Dag Rune Olsen signerer samarbeidsavtalen 9.juni.
Foto/ill.:
UiO

Hovedinnhold

Avtalen har sammenheng med den nylig fremlagte stortingsmeldingen om humaniora (St.meld. 25 – 2016-2017: Humaniora i Norge). Meldingen tar sikte på å gi en helhetlig gjennomgang av humaniorafeltet i Norge.

I meldingen heter det at «Humanistene sitter med kunnskap, ferdigheter og verktøy som brukes for lite. Humanistisk kunnskap og kompetanse bringes ikke tilstrekkelig inn i den brytningen mellom fag som kreves for å møte komplekse utfordringer i arbeidsliv og samfunn.» Meldingen drøfter hvordan samfunnspotensialet i de humanistiske fagene bedre kan utnyttes.

Gjennom samarbeidsavtalen vil UiB og UiO bidra til dette. De to universitetene ønsker både å stimulere eksisterende samarbeid innen humanoriafeltet og å legge til rette for nye.

– Vår intensjon er å bidra til en fleksibel og tettere utveksling av kompetanse, strategiske valg og ressurser for gjensidig styrking og faglig utbytte mellom universitetene, skriver rektor Dag Rune Olsen på rektoratets blogg.

Det vil blant annet bli vurdert etablering av felles studieprogram, samordning av studieporteføljer og opprettelse av delte vitenskapelige stillinger, skriver uio.no.