Hjem
Aktuelt
Klimasamarbeid

Nansensenteret flytter til UiBs klimaklynge

Nansensenteret samles med Bjerknessenteret og de andre partnerene i klimaklyngen i Bergen.

Geofysen
OPPGRADERAST: Bygget Geofysen skal rehabiliterast. (Arkivbilete).

Hovedinnhold

Nansensenteret (NERSC) går nå i dialog med Universitetet i Bergen (UiB) om å flytte inn i Geofys-bygget på Florida i Bergen, hjørnesteinen i UiB sin nye klimaklynge. Dette ble bestemt av styret i NERSC 12. juni.  

Her skal de andre klyngepartnerene – klimaforskningsmiljøene ved Bjerknessenteret, samt Geofysisk institutt ved UiB og Uni Research Klima – holde hus.

I forskningsfronten

– Klimaforskning utgjør en del av Nansensenterets virke. Vi har vært med i Bjerknessamarbeidet helt siden begynnelsen, og Norge og klimamiljøet i Bergen har de beste forutsetninger for å være i den internasjonale forskningsfronten i årene som kommer, sier direktør for Nansensenteret, Sebastian H. Mernild.

– I dette arbeidet bør Nansensenteret spille en helt sentral rolle i kraft av vår faglige sterke posisjon og evne til å oppnå uttelling på både nasjonale og internasjonale konkurransearenaer.

Selvstendig merkevare

En forutsetning for tiltaket er at Nansensenteret skal fortsette som en selvstendig, uavhengig stiftelse med egne nisjer og merkevare, og stå på egne bein utover klimaforskningen, hvor Nansensenteret mest av alt driver med marin forsking og tjenesteutvikling

– Dette er en god nyhet, som vil bidra til en ytterligere styrking av klimaklyngen. Nansensenteret leverer verdensledende forskning på oseanografi og overvåkning av havområder, forskning som er en viktig del av den totale klimaforskningen som finnes i Bergen, sier rektor Dag Rune Olsen. 

– Tilbudet fra UiB om å leie arealer i østfløyen i Jahnebakken gir rom for både å videreføre NERSC som en selvstendig enhet, samtidig som vi legger til rette for at NERSC kan bidra inn i klimaklyngen.

Profileres som verdensledende klimaforskningsklynge

Våren 2017 samles Bjerknessenteret og Uni Research Klima i Geofysen. En flytting av de rundt 80 ansatte ved Nansensenteret vil kunne skje allerede i 2019. Om alle miljøer samles vil det utgjøre 180 forskere som kan profileres som en verdensledende klimaforskningsklynge.

– Vi vil nå gå dialog med UiB og de øvrige partene i klimaklyngen om hvordan en samlokalisering kan bidra til enda større faglig kraft for NERSC og en samlet klimaklynge, sier direktør Mernild.