Hjem
Aktuelt
HELSEKLYNGE

– Helseklynger er avgjørende for fremtidens helseutfordringer

For å løse pasientenes helsebehov fremover, bør man samle ulike profesjoner under samme tak, mener helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Olsen og Høie
Foto/ill.:
Kim E. Andreassen

Hovedinnhold

– Helseklynger vil være helt avgjørende, fordi vi ikke kan svare på fremtidens utfordringer innen helse, omsorg og pleie dersom vi bare fortsetter å gjøre det samme vi gjør i dag, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie (H).

Høie var på besøk til Kalfaret sykehjem, tirsdag 20.juni da UiB-rektor Dag Rune Olsen fikk anledning til å presentere planene for Helseklyngen i Bergen.

– Preget av silotenkning

Ministeren mener at helsetjenesten i dag er i alt for stor grad preget av siloorganisering med utgangspunkt i de ulike profesjonenes kompetanse og ut fra diagnoser.

– Det er en utfordring for pasientene at de fortsatt opplever en helsetjeneste som ikke er organisert med utgangspunkt i pasientens behov, men ut fra systemets behov, sier Høie.

– Helseklynger kan bidra til å løse denne problematikken nettopp ved at ulike deler av helsevesenet møtes under samme tak. Dette vil sannsynligvis bidra til nye måter å jobbe på som i større grad ivaretar helhetsperspektivet for pasienten, sier Høie.

Styrker tverrfaglig forskning

Helsecampus Årstadvollen er den første klyngen i Norge som i så stor grad integrerer primærhelsetjenesten i kommunen med to store institusjoner fra UoH-sektoren: Bergen kommune, Universitetet i Bergen og Høgskulen på Vestlandet.

Visjonen for helseklyngen er å bli et internasjonalt kraftsentrum, som skal skape innovative helse- og omsorgsløsninger. Dette skal en få til ved hjelp av ”fremragende forskning og utdanning, fullverdige praksisarenaer og tverrfaglig samarbeid.

– Helseklyngen vil styrke UiB ved at vi blir bedre på tverrfaglig forskning innen helseområdet ved å bringe inn de ulike profesjonene, samt andre disipliner. Jeg tror vi kommer til å se en ny, spennende og veldig kreativ forskning rundt klyngen, sier UiB-rektoren.

Flytter sammen i 2019

Utbyggingen vil foregå i tre trinn. I første trinn rives det gamle Odontologibygget i Årstadveien 17 for å gi plass til et nybygg, som skal stå klart i 2019. Det nye bygget blir rundt 11 000 kvadratmeter og vil koste i overkant av 460 millioner kroner.

I 2019 skal, etter planen, Institutt for global helse og samfunnsmedisin flytte inn sammen med Uni Helse og relevante fagmiljøer fra det Det psykologiske fakultet ved UiB, Høgskulen på Vestlandet og Bergen kommune.

– Det vil være en stor fordel for Bergen at en klarer å samlokalisere de ulike miljøene, sier helse-og omsorgsminister Bent Høie.