Hjem
Aktuelt
SAMORDNA OPPTAK 2017

Satsing på nye fag gir gode søkertall

Nyetablerte tilbud innen sivilingeniørstudier og medieteknologi trekker studenter til Bergen. Slik bidrar UiB til å utdanne studenter som møter fremtidens krav og er med på å utvikle samfunnet.

Student ved Universitetet i Bergen som sitter ved datamaskin. Universitetet satser sterkt på nye fag innenfor teknologi.
DIGITAL KOMPETANSE: De kommende studentene søker utdanning som gir kompetanse innen teknologi og digitalisering.
Foto/ill.:
Emil W. Breistein for UiB

Hovedinnhold

Over 8.300 søkere får tilbud om studieplass ved Universitetet i Bergen (UiB) fra høsten. Profesjonsutdanninger innen medisin, psykologi og rettsvitenskap er blant utdanningene der du må ha høyest poenggrense for å komme inn.

Lektorstudier og studier innen pedagogikk og spesialpedagogikk er også populære utdanninger, hvor det er høye poenggrensekrav.     

– Men vi ser at studieprogram der studentene får spisskompetanse innen teknologi og digitalisering, er blant de fagene som har størst fremgang, sier Oddrun Samdal, viserektor for utdanning ved UiB.

Første studentkull på Media City Bergen

– Digitalisering er noe som griper inn i alle deler av samfunnet, og som ikke bare handler om informatikk og datavitenskap, forteller Samdal.

I august åpner de nye, praktiske medieutdanningene i Media City Bergen. Her vil studentene være i nærkontakt med mediebedrifter som TV2, BA, NRK, BT, Vizrt og Vimond.

– Dette kommer til å bli de mest moderne medieutdanningene i landet. Her skal vi samarbeide med næringslivet for å skape digital innovasjon for utvikling av media, sier Samdal og fortsetter:

– Derfor er det gledelig å se at studieprogrammene i journalistikk, medie- og interaksjonsdesign og  tv-produksjon er noen av de mest ettertraktede ved UiB.

Populært å bli sivilingeniør

I tillegg til satsing på mediefag jobber UiB også for å utvikle nye tilbud innen helsefag og marine fag. I vinter vedtok universitetsstyret å bygge Helsecampus Årstadvollen. Dette campuset skal etter planen stå klart mot slutten av 2019. 

– Den beste måten å få til nytenking på, er ved å samle kompetansemiljøer i det private og det offentlige. Dette gjør at vi utdanner fremtidige arbeidstakere med den kompetansen arbeidslivet etterspør, sier viserektor for utdanning.

UiB har opprettet tre nye studieprogram som gir sivilingeniørkompetanse: energi, medisinsk teknologi og havteknologi.

– Det er oppmuntrende å se at det er stor konkurranse om plassene på de nye sivilingeniørprogrammene våre, sier Samdal.

Innovasjon Norge har utpekt maritime næringer og energi som områder der Vestlandet har sterk kompetanse. Dette gir gode forutsetninger for å utvikle ny og bærekraftig teknologi.

Fordel med å være et breddeuniversitet

Nytt i år er også egne lektorutdanninger i religion og historie, som er studiet med høyest antall førstevalgssøkere per studieplass ved UiB.      

– Regjeringen lanserte nylig en egen melding om humaniora. I en verden med teknologiskifte, økt migrasjon og klimaendringer er det nødvendig å forstå betydningen av identitet, verdier, religion, etikk og språk, forklarer Samdal.

2017 er også det første året der det nye Fakultet for kunst, musikk og design er en del av UiB. I oktober flytter fakultetet inn i et helt nytt bygg i Møllendal.

– Vi blir i stadig større grad bevisst hvordan kunst, design og musikk bidrar til å utvikle mennesker og løse utfordringer i samfunnet. Nå får de et bygg som er skreddersydd sine behov. Jeg gleder meg til å følge med på den utviklingen og aktiviteten som kommer til å finne sted i dette bygget, sier Samdal.


Kontakt: Viserektor for utdanning Oddrun Samdal.
             E-post: oddrun.samdal@uib.no            
             Mobil: 970 70 904