Hjem
Aktuelt
Nyheter

Tilpasning til tøft klima formet de første moderne menneskene

Forskere fra Universitetet i Bergen har bidratt til å dokumentere det første kjente tilfellet av menneskelig økologisk og kulturell tilpasning til klimatiske variasjoner.

Christopher Henshilwood i Blombos Cave
Christopher Henshilwood under utgraving i Blombos Cave i Sør-Afrika.
Foto/ill.:
TRACSYMBOLS

Hovedinnhold

Tidligere forskning innen arkeologi og paleontologi tyder på at vår art oppstod i Afrika, for minst 260 000 år siden. På denne tiden utviklet våre forfedre anatomiske trekk som ligner de vi finner hos dagens mennesker. Det skulle likevel ta lang tid før Homo sapiens utviklet atferd man i dag vil se som moderne. Hva som førte til denne endringen, er prosesser vi foreløpig vet lite om.

I en ny artikkel som nå er publisert i det anerkjente vitenskapelige tidsskriftet “The Proceedings of the National Academy of Sciences” (PNAS), argumenterer en internasjonal gruppe forskere innen arkeologi, paleontologi og klimamodellering for at overlevelsesstrategiene som ble utviklet av våre forfedre, kan ha vært avgjørende for den videre utviklingen av det moderne mennesket.

Tilpasningsdyktige

Homo sapiens i Sør-Afrika, i Howiesons Poort-perioden (fra 66 000 til 59 000 år siden) levde i et klima som var preget av tørke og store variasjoner. Det førte, ifølge forskergruppen, til at de utviklet trekk som gjorde dem i stand til å utnytte nye økologiske nisjer, ekspandere og øke befolkningen.

Fra Howiesons Poort-perioden har man blant annet funnet de første kjente pil og buene, nye metoder for å lage verktøy og våpen av stein, kompliserte mønstre inngravert på strutseegg, og en mer utviklet form for jeger og sanker-virksomhet. Til tross for at man også fra tidligere perioder har funnet spor av innovative teknologier og utvikling av verktøy, viser funn fra Howiesons Poort markant større grad av tilpasning og fleksibilitet sett mot omgivelsene. Dette viser at vi må se det moderne menneskets tidlige utvikling i tett sammenheng med klimatiske variasjoner.

Fremragende forskning

Blant bidragsyterne til artikkelen er UiB-arkeologene Christopher Henshilwood og Karen Van Niekerk, som i mange år har vært sentrale i en rekke utgravinger i Sør-Afrika. De er også medlemmer av Universitetet i Bergen sitt nyeste senter for fremragende forskning (SFF Centre for Early Sapiens Behaviour), som støttes av Norges forskningsråd.

Senteret, som ledes av professor Henshilwood, skal de neste ti årene forske på hvordan det moderne mennesket oppstod og utviklet seg i Sør-Afrika for 100 000 til 50 000 år siden.

Les mer om det nye SFF-senteret: Graver i fortiden