Hjem
Aktuelt
UiB på Arendalsuka

Medborgerpanelet overrasket

Forskere fra Norsk Medborgerpanel presenterte sine funn for besøkende på Arendalsuka. Mange fikk seg en overraskelse etter å ha testet hvilket parti sine velgere de ligner mest på.

Hovedinnhold

– Har du hørt om medborgerpanelet? Det er en fantastisk måte for oss forskere å samle inn data på! Har du lyst på en drops forresten?

Midt i Arendal mellom torgboder og telt tilhørende politiske parti og alle tenkelig interesseorganisasjoner står samfunnsforsker Elisabeth Ivarsflaten fra UiB. Hvert år i august samler Arendalsuka tusenvis av aktører innenfor politikk, samfunns- og næringsliv til møter med hverandre og publikum, for debatt og utforming av politikk. Kampen om oppmerksomheten er stor, og påfunnene mange. Her er popcornmaskiner, ballonger og vafler for å lokke publikum til nettopp sin stand. Universitetet i Bergen byr på tørre fakta. Og litt drops. Det så ut til å fungere.

– Har snakket i ett

– Besøket på denne første dagen har vært utrolig bra, sier Ivarsflaten engasjert. - Jeg har snakket i ett siden i dag tidlig til både politikere, journalister og vanlige folk som er interessert i resultatene våre og å teste egne holdninger. Det er mange som har fått svar de har blitt overrasket over, spesielt når de har tatt Meningsfelle-testen vår.

Norsk medborgerpanel har eksistert siden 2013 og består i dag av 7000 aktive deltakere fra alle samfunnslag. Elisabeth Ivarsflaten, professor ved Institutt for sammenliknende politikk, er initiativtaker til panelet som drives av en gruppe samfunnsforskerne ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet ved UiB og Rokkansenteret. Deltakerne i medborgerpanelet representerer et tverrsnitt av befolkningen og har som oppgave å svare på nettbaserte undersøkelser med jevne mellomrom. Under Arendalsuka kan besøkende få et innblikk i funnene og diskutere de med forskerne som tyder dem.

Samtidig, i Arendal

Mens statsminister Erna Solberg åpnet studieåret i Bergen i dag, var hennes mann Sindre Finnes i Arendal og blant de mange besøkende på UiB sin stand. Han kunne fortelle at han med stor interesse fulgte med da Bergens Tidene sammen med UiB presenterte deler av funnene i sommer.

– Jeg må innrømme at jeg fikk meg en vekker når jeg så Sympatibarometeret og hvordan de ulike velgerne har beveget seg politisk siden forrige valg. Her var det noen overraskelser, sier Finnes uten å gå mer i detalj. 

Finnes hadde flere spørsmål til de to postdoktorene Sveinung Arnesen og Yvette Peters som presenterte sine prosjekter i Arendal i dag, begge knyttet til demokrati. Hver dag gjennom hele uken vil nye forskere og nye tema bli presentert.

– Det at det er valgår gjør nok sitt til at ekstra mange er nysgjerrige på det vi presenterer her. Spesielt er det mange som spør om Venstre og sperregrensen, sier Ivarsflaten i en kort pause før hun hiver seg over en ny besøkende.

Torsdag er klima hovedbudskapet, med nye forskere og nye drops.