Hjem
Aktuelt
Museumstyveriet

Innbruddet på Universitetsmuseet i Bergen

Mandag 14. august oppdaget ansatte ved Universitetsmuseet i Bergen at det hadde vært et innbrudd i bygget med de kulturhistoriske samlingene. Foreløpig er 400 objekter registrert stjålet.

Innbrudd på Historisk museum
Foto/ill.:
UiB

Hovedinnhold

De stjålne objektene er hovedsakelig fra jernalderen (500 f.Kr til 1030 e.Kr), og særlig perioden vikingtid (800-1030 e.Kr) er berørt.

– Det er snakk om så mange objekter at det for et museum er helt forferdelig. Det finnes ikke andre ord for dette, sier museumsdirektør Henrik von Achen.

Konsekvenser

  • Betydelig tap av kulturarv. Opp til 400 gjenstander er borte.
  • Umiddelbare tiltak for å øke sikkerheten knyttet til tårn, stillas og renovering.
  • Vesentlig oppgradering av sikring bak skallsikringen.
  • Gjennomgang av alle museets arealer og få en kvalitetssikring av sikkerheten.

Ber om hjelp fra folk

Stillas og tårn er nå sikret, og museet har gått gjennom alle sikkerhetsrutiner. Skallsikringen vil få en vesentlig oppgradering og alle museets arealer skal gjennomgås for en kvalitetssikring av sikkerheten.

– For oss som museum er det å ta vare på kulturarven vår viktigste oppgave. Vi har ikke oppfylt våre krav. Det er ubegripelig og ingen forklaringer er gode nok. Gjenstandene som er borte har ikke så stor økonomisk verdi, men svært stor historisk verdi. Vi kan nå bare håpe på at det som er mistet kommer tilbake, og vi kan arbeide målrettet mot at lignende ikke skal skje igjen. Men jeg føler ansvaret tungt, sier museumsdirektøren.

Gjennom Facebookgruppen «Tyveriet på Historisk museum» (krever ikke pålogging) ber Universitetsmuseet om folkets hjelp. Der blir det fortløpende lagt ut bilder av objekter som er stjålet. Universitetsmuseet oppfordrer også folk til å følge med på nettet og det mørke markedet.