Hjem
Aktuelt
Museumstyveriet

Innbruddet på Universitetsmuseet

I midten av august var det innbrudd på Universitetsmuseet i Bergen. Foreløpig er rundt 400 objekter registrert stjålet fra de arkeologiske samlingene, de fleste fra vikingtiden.  - Vi arbeider målrettet for at noe lignende ikke skal skje igjen, sier museumsdirektøren.

Innbrudd3
Foto/ill.:
Kari K. Årrestad

Hovedinnhold

Ansatte ved Universitetsmuseet i Bergen oppdaget innbruddet om morgenen mandag 14. august. Det ble tidlig klart at de stjålne objektene hovedsakelig er fra jernalderen (500 f.Kr til 1030 e.Kr), og særlig er det gjenstander fra vikingtiden (800-1030 e.Kr) som er berørt.

– Det er snakk om så mange objekter at det for et museum er helt forferdelig. Det finnes ikke andre ord for dette, sier museumsdirektør Henrik von Achen.

Ønsker tips

Politiet etterforsker nå innbruddet og ønsker tips fra publikum som kan ha gjort observasjoner helgen 12.-13. august. Innbruddet skjedde trolig lørdag kveld, og gjerningspersonene har kommet seg inn i syvende etasje, via et stillas som er satt opp i forbindelse med utvendig oppussing av tårnet. Alarmen ble utløst ved stillaset to ganger lørdag kveld. Vaktselskap gjorde en utvendig inspeksjon og vurdering, men konkluderte med at det ikke var noe mistenkelig ved stillaset og at vær og vind kunne ha utløst alarmen. Vaktselskap var inne i bygningene for å avstille alarmene, uten å oppdage noe innbrudd.

Det er i følge politiet for tidlig å si om innbruddet var et bestillingstyveri, planlagt eller tilfeldig utført. Politiet har så langt ingen mistenkte i saken, og heller ikke konkludert med om innbruddet var profesjonelt utført eller ikke. 

Skjerper sikkerheten

Stillas og tårnet der innbruddet skjedde er nå sikret, og museet har gått gjennom alle sikkerhetsrutiner. Skallsikringen vil få en vesentlig oppgradering og alle museets arealer skal gjennomgås for en kvalitetssikring av sikkerheten. 

– For oss som museum er det å ta vare på kulturarven vår viktigste oppgave. Gjenstandene som er borte har ikke så stor økonomisk verdi, men svært stor historisk verdi. Vi kan nå bare håpe på at det som er mistet kommer tilbake, og vi arbeider målrettet for at noe lignende ikke skal skje igjen. Men jeg føler ansvaret tungt, sier museumsdirektøren.

Ber om publikums hjelp

Ansatte ved Universitesmuseet arbeider på spreng for å dokumentere alle objektene som er stjålet fra de arkeologiske samlingene. Etter alt å dømme dreier det seg om opp mot 400 gjenstander. Bildene av dem blir forløpende delt via Universitetet i Bergen sine sider, i håp om at folk skal kunne kjenne igjen objektene og melde fra.

Også gjennom Facebookgruppen «Tyveriet på Historisk museum» (krever ikke pålogging) ber Universitetsmuseet om folkets hjelp. Der blir det lagt ut bilder av objekter som er stjålet. Universitetsmuseet oppfordrer også folk til å følge med på nettauksjoner og ta kontakt med politiet og/eller Universitetet i Bergen dersom de har opplysninger.

Nedpakket siden mars

Objektene som ble stjålet var ikke en del av en nåværende utstilling, men lagret i museets magasiner. Der har de lagt merket, sortert og nedpakket siden 17.mars i år. Det er disse magasinene tyvene har forsynt seg fra. Flere av objektene var planlagt å inngå i en ny Vikingutstilling. 

– Dette er veldig uheldig for Vikingutstillingen som skulle på plass igjen på senhøsten. I verste fall må vi utsette den på ubestemt tid, sier Achen.