Hjem
Aktuelt
museumstyveriet

- Full tillit til de ansatte

Innbruddet ved Universitsmuseet berører mange, også de som har opplevd innbrudd på sin egen arbeidsplass. Onsdag møttes de ansatte til allmøte der ledelsen ved både museet og universitetet gav dem sin fulle støtte.

Henrik von Achen
FULL TILLIT: Direktør ved Universitetsmuseet, Henrik von Achen, uttrykte full tillit ovenfor sine ansatte på allmøtet.

Hovedinnhold

Mandag morgen den 14.august ble ansatte ved Universitetsmuseet møtt av et skremmende syn. Kontorer i femte og sjette etasje i bygningen som for mange er kjent som historisk- eller kulturhistoriskmuseum var raserte. I magasinene der en mengde objekter fra jernalder og vikingtid var lagret, var skuffer og skap revet opp. Det ble raskt klart at et stort antall objekter var stjålet. Opptellingen viste at det dreier seg om opp mot 400 gjenstander.

- Dette er personlig

Onsdag var de rundt 40 personene som er ansatt ved Universitetsmuseet invitert til allmøte i etterkant av hendelsen, der både representanter fra HR, universitetsledelse og museet var representert.

-  Jeg vet at hver og en av oss tar dette personlig, sa museumsdirektør Henrik von Achen på møtet og siktet blant annet til at gjenstandene representerer livsverket for mange av fagfolkene ved museet. Han benyttet også anledningen til å gi støtte til sine ansatte i en krevende tid. 

- Full tillit

- Jeg har uten forbehold tilit til dere alle, sa museumsdirektøren på møtet. Det er en uttalelse også rektor ved UiB, Dag Rune Olsen stiller seg bak.

- Jeg har stor forståelse for at folk har følelser knyttet til dette. Vårt utgangspunkt er at vi stoler på alle våre ansatte, og det er viktig at vi unngår spekulasjoner og forhastede konklusjoner. Vårt fokus er nå å samarbeide godt med politiet for å finne svar og få tilbake disse skattene, sier Olsen.

Politiet i Bergen etterforsker nå saken i løpende kontakt med Økokrim. Så langt er det ingen mistenkte i saken og politiet har heller ingen sikre spor på om innbruddet er profesjonelt utført eller ikke.

Bedret sikkerhet

Flere har spekulert i om tyvene visste hva de lette etter eller om tyveriet var av mer tilfeldig karakter. Det som nå er på det rene er at gjenstandene som ble stjålet hadde vært oppbevart i magasiner siden 17. mars. Sikkerheten ved magasinene var i utgangspunktet god.

I juni ble det satt opp stilas i samband med rehabilitering, noe som gjorde det mulig å ta seg inn i de øverste etasjene av bygget. Selv om stilaset var utstyrt med alarm tilknyttet vaktsentral, var ikke det nok til å holde tyvene unna. Etter innbruddet er det iverksatt en rekke tiltak for å bedre sikkerheten ved museet.

- Det viktigste nå er ikke å fordele skyld, men å finne igjen disse gjenstandene som er så stolte av. Det er utrolig trist det som har skjedd, men vi kan forsikre publikum om at alt blir gjort for å finne igjen skattene og hindre at noe slikt skal kunne skje igjen, sier rektor Olsen.