Hjem
Aktuelt
Nyheter

UiB på topp ti i verden

UiB er det 8. mest siterte universitetet i verden innenfor humaniora. Det viser en ny internasjonal rangering.

Bilde av Sejersted og Maurseth
Topp ti mest sisterte: Dekan ved HF Jørgen Sejersted synes det er oppmuntrende at UiB er det 8. mest siterte universitetet i verden innenfor humaniora. Her sammen med Anne Beate Maurseth, prodekan for forskning og formidling.
Foto/ill.:
Ingrid Endal

Hovedinnhold

– Selv om vi humanister tar slike rangeringer med en klype salt så er dette absolutt oppmuntrende tall, smiler Jørgen Sejersted, dekan ved Det humanistiske fakultet, UiB.

Milevis foran

Den prestisjetunge rankingen fra Times Higher Education (THE) viser at UiB er blant verdens aller mest siterte innen humanistiske fag, og milevis foran de andre norske institusjonene. UiT er rangert som nummer 156 mens UiO kommer på plass nummer 173. Totalt 400 institusjoner er rangert i THE sin årlige rangering av de beste universitetene i verden.

I følge Sejersted har ikke sitering så langt vært det mest systematiserte kvalitetskriteriet innenfor humaniora, men det er noe som kan komme til å bli viktigere.

– Om man liker det eller ikke ser vi at det er et større behov for å forsøke å fange inn forskningskvalitet gjennom identifiserbare indikatorer.

Sterk på filosofi, religionshistorie og arkeologi

Sejersted understreker at han ikke har studert undersøkelsen grundig nok til å vite akkurat hvilke fagområder innenfor humaniora som peker seg ut, men han har likevel en ide om hvem det kan være.

-I forbindelse med arbeidet vi har gjort med humaniorameldingen har vi sett at filosofi og religionsvitenskap er sterke miljøer. Jeg vil forøvrig ikke bli overrasket om våre fremragende arkeologer er hovedforklaringen på at vi scorer så høyt på sitering. Der har vi en SFF på et fagområde med en publiseringspraksis som nok er litt atypisk for humanioramiljøer.

Sejersted sier at dette også vil ha en positiv betydning for fakultetet: - Alle slike tall er oppmuntrende for oss nå som vi skal jobbe videre med forskningssatsing i kjølvannet av humanioraevalueringen.

Best i landet

Times Higher Education rangerer årlig de beste universitetene i verden på ulike indikatorer. I september ble det klart at UiB også er det mest siterte universitetet i landet totalt sett, uavhengig av fagfelt.

– Generelt sett er siteringskriteriet det nærmeste vi kommer et godt kvalitetskriterium for forskning. Selv om man skal ta noen forbehold når det gjelder hva som blir vektlagt og fanget opp i ulike rangeringer, er det gledelig at denne viser at forskningen fra UiB blir sitert langt mer enn forskning fra andre norske institusjoner, sier rektor Dag Rune Olsen.

– Man kan lese det som at selv om vi ikke publiserer mest i Norge, publiserer vi best. Sammen med en sterk score på internasjonal orientering, understreker dette Universitetet i Bergen sin posisjon som et sterkt internasjonalt forskningsuniversitet.