Hjem

Aktuelt

Statsbudsjettet 2018

Strammere budsjett krever tydeligere prioriteringer

– Med et stramt budsjett burde regjeringen prioritert utdannings- og forskningssatsinger som får stor betydning for norsk omstilling, sier rektor ved Universitetet i Bergen (UiB), Dag Rune Olsen, om regjeringens forslag til statsbudsjett for 2018.

uibs_fjernstyrte_miniubat_aegir._foto_uib.jpg

Uibs fjernstyrte ubår Ægir.
Torsdag la regjeringen frem sitt forslag til statsbudsjett. UiB-rektor Dag Rune Olsen sier det er et stramt budsjett, men er fornøyd med at det blir lagt opp til en storsatsing på marin forskning.

– En mindre oljesmurt økonomi krever tøffere satsing på tiltak som gir landet styrket konkurransekraft og innovasjonsevne, sier Olsen. 

– Regjeringen har selv pekt på at satsing på at forskning og utdanning som tilfører samfunnet kunnskap av høy internasjonal kvalitet, er en oppskrift som virker i omstillingstider. Det er bra at regjeringen prioriterer åpne konkurranse-arenaer for forskning, slik som frie forskningsmidler, EU-midler og ordningen med støtte for fremragende forskningssentre og innovasjonsmiljøer.

Manglende fokus på utdanning

Olsen minner likevel om at vi ennå har mye å gå på når det gjelder å prioritere forskning og utdanning i Norge.

– Jeg skulle gjerne sett at regjeringen satset enda mer på studieplasser og rekrutteringsstillinger innen de marine fagene. De norske investeringene i forskning og innovasjon ligger under gjennomsnittet blant OECD-landene, og langt bak nordiske. Den offentlige satsingen på forskning må fortsatt styrkes for å holde tritt med utviklingen i andre land, sier Olsen.

– Vi savner også en tydeligere profil i satsingen på universitetsutdanningene. Regjeringen legger stor vekt på barnehage og grunnskole, men følger ikke opp med klare prioriteringer i høyere utdanning på universitetsnivå. Humaniorameldingen og Kvalitetsmeldingen legger viktige strategiske føringer som burde ført til en tydeligere prioritering i statsbudsjettet, sier Olsen. 

Viktig marin satsing

Dag Rune Olsen er særlig fornøyd med satsingen på marin forskning, og at regjeringen setter av 10 millioner til videre utgreiing av et nytt bygg for samlokalisering av forskningsmiljøene i Bergen.

– Det er viktig og formålstjenlig at UiBs marine forskningsmiljøer blir samlokalisert med miljøene på Havforskningsinstituttet og Fiskeridirektoratet. Dette kan skape en veldig sterk klynge, sa statsminister Erna Solberg da hun annonserte denne satsingen i Bergen i september.

Rektor Dag Rune Olsen stiller seg bak dette.

– Samlokaliseringen er et viktig ledd i å styrke nasjonal og internasjonal kompetanse på hav. Sammen med UiB kan disse miljøene bli blant de største kompetansemiljøene på hav i Europa. Dette burde vært styrket ytterligere gjennom en satsing på nye studieplasser innenfor de marine fagene. Det savner vi i budsjettet, sier han.