Hjem
Aktuelt
Nyheter

Nytt styre i forskningsgiganten Sørvest AS

- Jeg ser fram til å lede arbeidet med å samle selskapene i en stor slagkraftig forskningsenhet, sier Hans Olav Lindal, ny styreleder for selskapet. Forskningsselskapet vil bestå av virksomhetene Uni Research AS, Christian Michelsen Research AS, IRIS AS, Agderforskning AS og Teknova AS.

Illustrasjon forskningssamarbeid
Foto/ill.:
colourbox

Hovedinnhold

Et representativt sammensatt styre skal lede arbeidet med å samle det nye, store forskningsselskapet på Sør- og Vestlandet.

- Styret som skal lede selskapet fremover er representativt sammensatt og blir et kollegium av personer som innehar både forskerkompetanse og forretnings- og markedsmessig kompetanse, sier rektor ved Universitetet i Bergen (UiB), Dag Rune Olsen.

Han representerer aksjeeierne, bestående av Universitetene i Bergen, Agder og Stavanger, som i en egen generalforsamling har satt sammen det nye styret. 

- Det er nå satt i gang en dialog om hvordan ansatterepresentasjonen i styret best kan organiseres, forteller Lindal. 

Han påpeker at integrasjonsprosessen av virksomhetene vil pågå langt inn i det kommende året.

- Det er mange brikker som skal på plass, så byggingen av det nye selskapet vil foregå etappevis, sier han.  

Målsetningen er at forskningsselskapet skal gjøre Sør- og Vestlandet ledende på forskning, innovasjon og verdiskapning. Selskapet med hovedkontor i Bergen skal gjøre de to landsdelene bedre rustet til å ta opp konkurransen med forskningsinstitutter i inn- og utland.

Styresammensettingen

Med seg i styret får Lindal følgende personer: Robert Bjerknes, Eva Dugstad, Iselin Nybø og Tor Asbjørn Aagedal. Følgende varamedlemmer er valgt: Berte-Elen Konow, Mads Arild Eidem, Bjørg Sandal og Solveig Løhaugen.

Det nye styret vil blant annet få ansvar for å finne administrerende direktør, og å få etablert en felles ledelse og administrasjon for forskningsselskapet. Til nå har et eget interimsstyre med representanter fra eierne ledet arbeidet med å forberede både de faglige og administrative prosessene som skal til for å operasjonalisere sammenslåingen.

- Vi har blant annet kommet godt i gang med kartlegging av faglige kompetanseområder og muligheter for synergieffekter, sier Kjell Bernstrøm, universitetsdirektør og avtroppende styreleder for interimsstyret for Forskningsselskapet Sørvest.

Nytt navn

Bernstrøm forteller at det jobbes med å vurdere modeller for internorganisering, administrative systemer, økonomifunksjoner og -systemer, HR-funksjoner og interninformasjon. I tillegg har det blitt satt i gang en prosess som skal gi selskapet et merkenavn som skal avløse nåværende «arbeidsnavn» og en visuell profil.

Samlet vil det nye forskningsselskapet seile opp som en av de store aktørene innen norsk oppdragsforskning. Til sammen får det en omsetning på over en milliard kroner, og over ni hundre ansatte med en bred forskningskompetanse på en rekke fagområder. Hovedkontoret skal ligge i Bergen, men den lokale faglige forankringen på forskjellige lokasjonene vil fortsatt stå sterkt.