Hjem
Aktuelt
Studentkonferansen om helseklyngen

- Tverrfaglighet skaper nytenking

- Dette har vært en av de viktigste konferansene Universitetet i Bergen har deltatt på i år, sier rektor Dag Rune Olsen.

Studentkonferanse om helseklyngen
Studentkonferansen samlet 121 deltakere til idémyldring i Universitetsaulaen.
Foto/ill.:
Ole Marius Kvamme

Hovedinnhold

Onsdag kveld arrangerte Faglig forum studentkonferanse om helseklyngen i Bergen i Universitetsaulaen. Med studentene i fokus var det presentasjoner og idémyldring rundt den nye helseklyngen, som skal stå klar i 2020. Her skal man samle ulike fagfelt, for å skape et kraftsenter for utdanning, forskning og innovasjon.

En klar konklusjon fra konferansen, er at man må tenke tverrfaglig for å løse morgendagens helseutfordringer.

Tverrfaglighet i praksis

Studentene Kari Mestvedthagen, Elin Tveito Østerbø, Inga Fløystad Ellingsgård og Marianne Grytten på Senter for tverrprofesjonell samarbeidslæring (TVEPS) fortalte de fremmøtte om et spennende oppdragsprosjekt de har gjort i Fjell kommune. Prosjektet hadde som mål å gi innspill til pleiehjemmet Kvednatunet, som skal øke sin innsats opp mot demenspasienter.

Gruppen fra TVEPS bestod av studenter fra så forskjellige retninger som medisin, juss, kunst og arkitektur, noe som har skapt en unik helhet i prosjektet. Med utgangspunkt i en demenslandsby i Nederland, jobbet gruppen frem et forslag som tar vare på sikkerheten og velværen til pasientene, samtidig som man får et sterkt samspill mellom de enkelte individene og miljøet rundt.

De fire oppfordrer enda flere til å tenke tverrfaglig, og mener dette bør være et fokus også i tiden frem mot - og etter at - Helsecampus Årstadvollen står klart.

- En av de største fordelene ved å jobbe tverrfaglig, er at man ser ting på nye måter. Noen har et kreativt utgangspunkt, andre ser mer på om løsningene er praktiske. Ved å lære hverandre bedre å kjenne, kan man sammen komme frem til gode løsninger, sa de fire studentene etter presentasjonen.

Forståelse og respekt

For UiB og helseklyngen sin del, mener de man vil kunne oppnå mye, dersom man i enda større grad tenker på tvers av fagfelt og fakulteter.

 -Å jobbe i en tverrfaglig gruppe har gitt oss bedre forståelse og respekt for andre fagfelt. Vi har lært mye og utviklet oss på våre egne kompetanseområder. Det er også en stor fordel at vi har blitt tryggere når det gjelder å søke kompetanse fra andre fagfelt. Det er noe mange kanskje vegrer seg litt for i dag.

I tillegg til de fire som stod for presentasjonen, har også Ida Rullestad og Runhild Sivertsen Rokkan vært med på oppdragsprosjektet fra TVEPS.

Møtte studentene

På konferansen var fremtidens utfordringer i helsesektoren et naturlig stikkord, og dagens studenter vil få en viktig rolle i arbeidet med å løse disse. UiB-rektor Dag Rune Olsen deltok blant annet på gruppearbeid med studentene, og var imponert over det han så og hørte.

- Det er kjekt, viktig og verdifullt for oss i ledelsen å møte studentene på denne måten. Våre studenter har originale og spennende tanker, og er ikke redde for å foreslå løsninger som er «utenfor boksen». Jeg har fått mange interessante innspill som jeg tar med meg videre, sa rektoren etter gruppearbeidet.

Står sammen

- Helsesektoren er et spennende felt, der mange utfordringer og muligheter venter. Vi er glade for å stå sammen med UiB og Høgskulen på Vestlandet rundt disse spørsmålene. Kommunen er en viktig arbeidsplass for helsesektoren. Vi har innbyggerne i fokus for alt vi gjør, og ser store muligheter i møtet med forskningen, sa byråd for helse og omsorg i Bergen kommune, Vigdis Anita Gåskjenn.

Også rektor ved Høgskulen på Vestlandet, Berit Rokne, mener man må tenke nytt for å løse fremtidens helseutfordringer. Hun oppfordret studentene til å utfordre institusjonene i tiden fremover.

- Kom med forslag til hva dere ønsker fra institusjonene, for at dere skal stå best mulig rustet til å være med å løse fremtidens helseutfordringer, sa hun.

UiB-rektor Dag Rune Olsen var enig i at det er viktig å utfordre hverandre, noe han mener Universitetet kan bidra med blant annet ved å bringe flere fagfelt sammen.

- Dette har vært en av de viktigste konferansene Universitetet i Bergen har deltatt på i år, da studenter fra en lang rekke fagfelt har stått i fokus. Det at vi møtes på denne måten gir nye tanker og perspektiver, som vil være med på å utforme helsesatsingen i årene som kommer, sier UiB-rektoren.