Hjem
Aktuelt
Nyhet

Forskningsenhet for helseundersøkelser åpnet

Skal være en bro mellom UiB, Haukeland Universitetssykehus og næringslivet.

FHU logo
Foto/ill.:
FHU

Hovedinnhold

– Til forskjell fra andre er målet å hjelpe de som ikke trenger sykehusstruktur, sier Francisco Gomez Real, leder for den nye Forskningsenhet for helseundersøkelser (FHU).

Å skape bedre helse på Vestlandet er poenget, og dette skal gjennomføres gjennom en enhet som senker stengslene mellom akademia, sykehusene og næringslivet. FHU bistår med lokaler, blodprøvetaking og andre undersøkelser, i tillegg til sikker håndtering av data mellom institusjonene – til flere ulike forskningsbaserte studier.

– Det går mange pasienter gjennom sykehuset. Det gir et empirisk grunnlag, men kan vi få noen data ut av det? Vi vet for eksempel ikke nok om hvordan vi skal følge opp overvektige gravide, sier Real, som mener FHU kan brukes innen mange deler av medisinen.

FHU holder midlertidig sted i Haukelandsbakken 45, men skal til Overlege Danielsens hus i helseklyngen på Årstadvollen fra høsten 2018.

Åpnet 3. november

Enheten ble offisielt åpnet den 3. november i Bikuben, med presentasjoner fra Real, UiB og samarbeidspartnere i de ulike prosjektene. Dekan ved det medisinske fakultet, Per Bakke oppsummerer enkelt og greit hvorfor vi trenger FHU:

– FHU blir et sted for kliniske studier og befolkningsstudier. Det fremmer samarbeid mellom UiB og Haukeland Universitetssykehus, og det fremmer samarbeid mellom industri og akademia!

Fem av prosjektene FHU koordinerer ble presentert på åpningen, ett pilotprosjekt. Blant annet PSORAX35, som vil utvikle medisin mot psoriasis fra fettstoffer utvunnet fra silderogn. Hogne Halleraker, daglig leder i samarbeidspartneren Arctic Nutrition, mener en enhet som denne er avgjørende:

– Vi er et innovasjonsselskap med en ingrediens fra havet. Vi trenger forskningsstøtte, klinisk forskning og fagkompetanse. Det er en usynlig vegg mellom akademia og næringsliv, og på denne måten kan vi best ivareta det faglige, samtidig som vi lager et produkt, sier Halleraker.

– Det er viktig at klinikere kommer ut av kontorene sine! 

FHU skal etter hvert være basert på selvinntjening, men har i begynnelsen fått utdelt driftsmidler på 26 millioner kroner, 11 av disse fra Bergen Forskningsstiftelse.