Hjem
Aktuelt
DigUiB / Brukerorienterte digitale tjenester

Enklere å lage undervisningsfilm

Daniel Nygård har på noen uker i høst redigert fem ferdige filmer til bruk i undervisning. Det har han gjort gjennom videoredigeringsprogrammet Viz story.

Daniel Nygård
- Med mobiltelefon kan man i dag gjøre opptak av god kvalitet, og ved å redigere i Viz Story lettes etterarbeidet, sier rådgiver i UiB Videre, Daniel Nygård.
Foto/ill.:
Magnus Ellingsgard Øverli

Hovedinnhold

- Jeg hadde lite kjennskap til videoredigering fra før, og oppfatter meg selv å være «midt på treet» når det gjelder teknologisk kompetanse. Men min erfaring er at det med kun kort opplæring er mulig å lage gode undervisningsvideoer ved hjelp av Viz Story, sier Daniel Nygård.

Han er rådgiver hos UiB Videre, der han jobber med digitalisering av etter- og videreutdanningstilbudet. Dette innebærer blant annet å støtte fagmiljøene i produksjon av undervisningsfilmer.

- Jeg hadde et ønske om å lage innhold på en enkel måte. Med mobiltelefon kan man i dag gjøre opptak av god kvalitet, og ved å redigere i Viz Story lettes etterarbeidet. Det gjør at man kan bruke mer tid på innholdet og mindre på det tekniske, sier Nygård.

Redigerer i egen nettleser

Gjennom DigUiB og UiB Læringslab i Media City Bergen, der UiB Videre er en av aktørene i samarbeidet, ble han introdusert for videoredigeringsprogrammet Viz Story.

Redigeringssystemet er utviklet av bergensselskapet Vizrt. Selskapet er verdensledende på grafikkløsninger til fjernsynsindustrien, og har nå også laget verktøy og tjenester for undervisning. Universitetet i Bergen har innledet et samarbeid med Vizrt gjennom en forsknings- og utviklingsavtale, og denne avtalen gir tilgang til ulike produkter fra Vizrt.

Med Viz Story redigerer du i din egen nettleser. Du trenger ikke installere et eget program. Du trenger ikke tenke på lagringsplass fordi materialet legges på en server hos UiB, og den ferdige videoen kommer automatisk ut i format med bred støtte i UiB sine omliggende systemer.

Viz story tilbyr breddeformat, høydeformat eller kvadratisk format. Dette gjør det enkelt å publisere til publiseringsplattformer som Facebook, Vimeo, YouTube, Snapchat og lignende.

Fagmiljø kan lage egne undervisningsfilmer

I UiBs versjon av Viz Story, har programmet fått universitetets logo og maler integrert, og det kan legges på tekst og grafikk.

Daniel har brukt programmet til å lage 5-6 minutter lange videoer som introduksjon til et faglig tema. På sikt er tanken at fagmiljøene selv kan lage slike undervisningsfilmer ved hjelp av mobiltelefon og Viz Story.

- Når vi har verktøy som er enkle og brukervennlige, gir det mulighet til å ta i bruk video i undervisningen i en helt annen skala enn før. Det kan for eksempel gjøre det enklere å lage gode nettbaserte videreutdanningsemner, som vi opplever at det er stor etterspørsel etter, sier Nygård.

Fornyer undervisningen

På UiB Læringslab er ansatte i ulike avdelinger og fagmiljøer allerede i gang med opplæring i foto og videoredigering.

Håvard Stubseid jobber som vitenskapelig assistent på Institutt for geovitenskap. Han har brukt mobiltelefon til å ta opp video, og Viz Story til å redigere små videosnutter til undervisningen i geologi med særlig vekt på analytiske metoder.

- Jeg begynte for noen uker siden, og har nå gjort opptak til 15-20 videoer, og har ferdigredigert 4-5 snutter. Disse er planlagt brukt som fornying av undervisning i kurs som går i vårsemesteret, sier Stubseid.

- Etter en kort en-til en- opplæring, er produksjonen intuitiv og lett å gjennomføre.

I tillegg til undervisningen, bruker instituttet også video til å vise aktivitet i lab-ene for studentene.

Viserektor er i gang

Viserektor for utdanning, Oddrun Samdal, er også kommet i gang med mobilvideo og redigering i Viz story.

Hun tar selv opp video, redigerer klippene, og legger på kommentar. Som flere av de andre som er kommet i gang, har hun fått et lite verktøysett til bruk på mobiltelefonen, blant annet mikrofon og stativ for telefonen.

- Jeg har gjort tre opptak, og laget videoer som hver er omkring ett minutt lange. Noen av dem er publisert på Facebook. Jeg ønsker å bruke videoer særlig for å understreke viktige satsinger som UiB gjennomfører, spesielt inn mot undervisning, sier Samdal.

Hun synes det er nyttig å fortsette videoproduksjonen for å synliggjøre og dele gode eksempler, men understreker at det er nødvendig å sette av tid, både til å konsentrere seg om å gjøre opptak, og til selve produksjonen.

- Enkelt å bruke

Mari Helliesen jobber som forsker på Institutt for sammenliknende politikk, og har bidratt til flere ulike digitale satsinger på instituttet. Hun gjør blant annet videoopptak med mobiletelefon, og instituttet har kjøpt inn litt utstyr for å forbedre opptakene med telefon.

Utstyret som UiB Læringslab anbefaler består av mikrofoner, stativ, noen ganger også ekstra linser, lys, adapter til mikroskopfilming, utvidet minne, batteripakning og gode apper.

- Opptakene med telefon har vist at fagmiljøet enkelt kan bruke videopptakene til både undervisning, formidling og forskning. Det er en fordel at det er så enkelt å bruke, og video kan i flere sammenhenger erstatte tekst. Flere på instituttet skal gå i gang med videoredigering, sier Helliesen.

Interessert? Slik går du frem

Videoredigeringsprogrammet Viz story er fortsatt i en testfase, og under utvikling. Stadig flere benytter både dette programmet og andre redigeringsprogrammer for selv å lage videoer til undervisning og formidling. 

Ved behov for hjelp kan UiB Læringslab i denne testfasen tilby assistanse for å få tilgang til systemet, men kan ikke gi opplæring eller veiledning for bruk av programmet. Dette kommer først på plass når testfasen formelt avsluttes og tjenesten er klar for alle.

For tilgang, eller for å melde tekniske problemer og feil, kontakt Magnus Øverli i UiB Læringslab: magnus.overli@uib.no.