Hjem
Aktuelt
Nyheter

Ny rapport gir svar om bærekraftig mat fra havet

UiB-professor har ledet ekspertgruppe bak rapporten som undersøker hvordan havet kan bidra til å løse den globale etterspørselen etter mat.

Makrell
FOOD FROM THE OCEANS: Hvordan kan havet sikre nok mat til alle, på en bærekraftig måte?
Foto/ill.:
Arve Bettum

Hovedinnhold

Framtidsprognoser tilsier at verdens matproduksjon må øke betydelig de kommende tiårene. Hvordan kan så havet bidra til en slik økning?

Den nye rapporten "Food from the Oceans" peker på en rekke muligheter, sier professor Dag Aksnes ved Institutt for biologi, som har ledet en av ekspertgruppene i arbeidet med rapporten, utført på oppdrag fra EU-kommisjonen.

- I dag utgjør sjømat en relativt liten andel av verdens matforsyning. En hovedkonklusjon i rapporten er at en betydelig økning av denne andelen må hentes lenger ned i næringskjeden enn i dag. Det vil si fra marine alger og alge-etere. Enten direkte som menneskeføde eller gjennom foret som kreves i for eksempel fiskeoppdrett.

- De etablerte fiskeriene er i stor grad fullt utnyttet, men her er fortsatt muligheter for økt utnyttelse av dagens fangster, for eksempel ved bruk av slakteavfall, sier Aksnes.

Hvordan øke den globale tilgangen på sjømat?

Det er de europeiske vitenskapsakademiene (SAPEA) som har utarbeidet rapporten.

For ett år siden stilte EU-kommisjonen spørsmål til sitt vitenskapelige råd: Hvordan kan mer mat og biomasse hentes fra havene, på en måte som ikke frarøver fremtidige generasjoner muligheten til å nyte godt av havet?

De europeiske vitenskapsakademiene (SAPEA) ble invitert til å belyse spørsmålet i en egen rapport, som nå er publisert.

Rapporten advarer om at ved utvinning av mat fra havene, er "business as usual" ikke bærekraftig fra sosiale, økonomiske og miljømessige perspektiv.

Rapporten foreslår videre en rekke alternativer, og slår fast at den eneste måten å få betydelig mer mat og biomasse fra havet på en bærekraftig måte, er å høste sjømat som er lavere i næringskjeden enn den vi høster i dag.

Europeisk samarbeid

I arbeidet med rapporten samarbeidet SAPEA med akademier over hele Europa og European Academy Networks for å samle eksperter innen en rekke fagområder.

Ekspertene dannet arbeidsgrupper som ble ledet av professor Poul Holm (Trinity College Dublin) og professor Dag Aksnes (Universitetet i Bergen). Carl Walter Matthias Kaiser ved Senter for vitenskapsteori har vært medlem i en av arbeidsgruppene.

Food from the Oceans (Evidence Review Report)

Food from the Oceans (Scientific Opinion)