Hjem
Aktuelt
Forskningsselskapet

Blir direktør i nytt forskningsselskap

Elisabeth Maråk Støle tilsatt som administrerende direktør for Forskningsselskapet SørVest AS 

Elisabeth Maråk Støle blir adm.dir i forskningsselskapet Sørvest A/S

Hovedinnhold

Støle kommer fra stillingen som administrerende direktør i Møreforskning AS. Hun er født i 1968, er utdannet økonom, har bred yrkeserfaring fra industri, næringsliv og forskning og er godt kjent med universitets og høgskolesektoren. Hun har lang ledererfaring og en rekke styreverv i private og statlig eide selskaper.

– Med hennes internasjonale næringslivserfaring, herunder fra arbeid med fusjons- og integrasjonsprosesser, hennes kunnskap om UH sektoren og virkemiddelapparatet, og ikke minst hennes personlige egenskaper, mener styret hun er godt kvalifisert til oppgaven. Samfunnsengasjement, kunnskap om forskning, nettverk, organisasjons- og ledererfaring, er viktig når vi nå skal bygge et slagkraftig, stort institutt på Sør- og Vestlandet, og vi er svært glad for at hun har takket ja til stillingen, sier styreleder Hans Olav Lindal.

Forskning, innovasjon og verdiskapning

Lindal opplyser at det har vært en grundig ansettelsesprosess og flere meget godt kvalifiserte kandidater til stillingen. Stillingen er nyopprettet, og Støle får sammen med styret, ansvaret for å lede arbeidet med å realisere eiernes ambisjon om å gjøre det nye forskningsselskapet til en ledende aktør på forskning, innovasjon og verdiskapning. Dette skal skje ved å samordne og videreutvikle de virksomhetene som i dag drives på de forskjellige lokasjonene i Hordaland, Rogaland og Agder. Selskapet skal bli en nasjonal og internasjonal aktør som vil være vesentlig bedre rustet til å ta opp konkurransen med forskningsinstitutter i inn- og utland, enn det de regionale instituttene har hatt kapasitet til å klare hver for seg.

–  Norge, og ikke minst regionene våre trenger å bli sterkere på innovasjon, verdiskaping og forskning, og det nye forskningsselskapet får en viktig rolle i nettopp dette, uttalte rektor ved Universitetet i Bergen (UiB) og representant for det nye forskningsselskapets største eier Dag Rune Olsen, da avtalen om sammenslåingen ble lansert under Arendalsuka i august.

Elisabeth Maråk Støle tiltrer i stillingen senest 1. april 2018. 

Bred bakgrunn fra ledelse og styrer i næringslivet og forskningssektoren

Elisabeth Maråk Støle har bred lederbakgrunn både nasjonalt og internasjonalt etter 25 år med lederstillinger i internasjonale konsern som SafeRoad, Jotun, Telenor og SCA. Hun har særlig erfaring innen ledelse, virksomhetsstyring i konsern, kommunikasjon, profilering og samfunnsansvar. De siste årene har hun ledet Møreforsking med oppdragsforskning innen blant annet marine, biomarine og maritime næringer, samt samfunnsforskning innen blant annet transport, logistikk og helse.

Støle har også en rekke styreverv i private og statlige selskaper, som SIVA SF, NTNU TTO, Sparebanken Møre, Tafjord Marked AS og Vest Norsk Brusselkontor. Hun er utdannet økonom fra University of Strathclyde i Skottland, med executive master of management fra BI Handelshøyskolen og etterutdanning fra Harvard Business School.

–  Ser fram til å bidra til å utvikle det nye forskningsselskapet

–  Forskning bidrar til nye ideer og teknologiske løsninger, som gir økt innovasjon i næringslivet og i offentlig sektor. Globale utviklingstrekk eksponerer oss for utfordringer som krever omstilling og som forskningen kan bidra til å løse. Næringslivet opplever økt konkurranse som krever økt nyskapingstakt, og miljømessige utfordringer krever utvikling av ny teknologi. Å få bidra til at de allerede sterke forskningsmiljøene som inngår i dette nye selskapet, kan utvikle seg sammen for å realisere det disse mulighetene representerer, gleder jeg meg veldig til, sier Elisabeth Maråk Støle.

–  Det er mange dyktige forskere og ledere som nå skal ta ut det faglige potensialet på tvers av geografi, næringsklynger og universitetscampuser. Det blir viktig å synliggjøre kompetansen og fagområdene i dette nye samlede selskapet både nasjonalt og internasjonalt. Vi skal bygge på den kompetansen som finnes i våre regioner, både for å styrke nærheten til næringslivet lokalt, men også for å bygge forskningsmiljøer som kan gjøre seg bemerket som ledende på nasjonale og internasjonale arenaer, sier Støle.

–  Det er allerede igangsatt et omfattende arbeid i de fem instituttene for å forberede integrasjonsprosessen og organiseringen av fremtidige fagområder, infrastruktur og støttefunksjoner. Den første tiden fremover vil gå med til å fortsette dette arbeidet i tett dialog med eiere og ledelsen på instituttene, parallelt med utviklingen av mer langsiktige strategier, felles kultur og profil.