Hjem
Aktuelt
Nyheter

Leksikon-rekord for UiB

Artikler fra Universitetet i Bergen ble lest hele 4 352 226 ganger på Store norske leksikon i 2017. Det er rekordtall.

UiB på SNL
UiB-ansatte sine artikler på Store norske leksikon ble lest nær 4,4 millioner ganger i 2017.

Hovedinnhold

De siste årene har UiB drevet utstrakt formidlingsarbeid gjennom Store norske leksikon (SNL). UiB sine artikler er lest nær 4,4 millioner ganger i 2017, noe som utgjør en soleklar rekord i SNL sin historie. Lesertallene for artiklene UiB hadde ansvar for i 2017, er 56 prosent høyere enn året før, ifølge årsrapporten til SNL.

Kunnskapsformidling

Store norske leksikon har på få år gått gjennom en stor forandring fra 16 trykte bind i et mindretall av norske hjem, til å bli et av Norges best besøkte nettsteder. Nettsidene til SNL har mer enn to millioner unike brukere i måneden og det leses nær 300 000 artikler hver dag.

De tre mest leste UiB-artiklene på SNL i 2017: 

Fra å være et kommersielt, forlagseid produkt, har SNL blitt et ideelt formidlingsprosjekt med landets viktigste kunnskapsinstitusjoner, deriblant UiB, som eiere.

Den økte deltakelsen fra fagansvarlige og medlemsinstitusjoner gjør ifølge årsrapporten at mer enn 30 000 artikler ble oppdatert eller nyskrevet i 2017. Dette er nesten dobbelt så mange oppdateringer som i 2016, og dermed et tall som står uten sidestykke i Store norske leksikons historie.

52 fagansvarlige fra UiB

De 52 fagansvarlige fra Universitetet i Bergen har ansvar for 151 fagområder og 9321 artikler på SNL. 

Den mest leste hovedkategorien for UiB sine artikler er "Religion og filosofi", med 1 141 816 sidevisninger, mens det er flest UiB-fagansvarlige (10) i kategorien Historie. 

Universitetet i Bergen har ansvar for 5 prosent av artiklene i Store norske leksikon. Disse artiklene står for 8 prosent av lesingen.

- Kvalitetskontroll på kunnskap

Professor i vitenskapshistorie ved UiB, Svein Atle Skålevåg, anbefaler flere kollegaer ved UiB å bidra med sin kompetanse.

– Jeg vil anbefale andre ved UiB å bli fagansvarlig i SNL fordi det gir en anledning til å bidra til den "kunnskapspoolen" som finnes tilgjengelig på nett, sier Skålevåg, som har ansvar for 755 artikler under hovedkategorien Medisin og helse. 

I 2017 ble artiklene til Skålevåg lest hele 53 000 ganger på SNL, ifølge årsrapporten. Blant de mest leste, er artiklene Psykiatriens historie, Sinnssykeasyl, og Christian Boeck.

– Store norske leksikon byr på en god anledning til å nå ut til andre lesere enn de jeg vanligvis skriver for, og til å bidra til en kvalitetskontroll på kunnskap som finnes på nett. SNL er lett tilgjengelig og for mange et første stoppested for å innhente kunnskap, forteller Skålevåg.