Hjem
Aktuelt
Forskingsselskapet

Ny forskningsgigant får navnet NORCE

Forskningsselskapet SørVest AS har skiftet navn, og skal fra nå av gå under betegnelsen: NORCE – A Pioneer within Norwegian Research and Innovation.

Illustrasjon forskningssamarbeid
Foto/ill.:
colourbox

Hovedinnhold

I NORCE samles de fremste forskningsselskapene i Sør-Norge til en forskningsgigant som skal gjøre Sør- og Vestlandet ledende på forskning, innovasjon og verdiskapning.

NORCE skal ha hovedkontor i Bergen og samler kreftene til de Bergens-baserte Uni Research AS og Christian Michelsen Research AS, International Research Institute of Stavanger AS med hovedsete i Stavanger og Sørlandets Agderforskning AS og Teknova AS.

NORCE ble etablert i høst under det foreløpige prosjektnavnet Forskningsselskapet SørVest AS, og har nylig ansatt Elisabeth Maråk Støle som administrerende direktør.

Nå er også merkenavnet på plass. Selskapets formelle selskapsnavn i Foretaksregisteret blir Norwegian Research Centre AS.

Et navn med internasjonal klangbunn
 

Akronymet NORCE spiller på det engelske «norse» (norrøn) og har klare kulturelle og geografiske referanser til det nordiske og norske.

NORCE kan også leses som et sammensatt ord der den første delen av akronymet, NOR (Norwegian/Nordic), først og fremst peker ut en kulturell og geografisk plassering, mens den andre delen av ordet, RCE (Research Center), reflekterer det internasjonale forskningsmiljøet selskapet vil være en viktig del av. Dette gir navnet en internasjonal klangbunn, som understreker selskapets ambisjon om å ta opp konkurransen med forskningsinstitutter i inn- og utland.

– Dette navnet tar på en god måte hensyn til kjerneaktiviteten til det nye selskapet – forskning og innovasjon - og at det har en geografisk forankring langs kysten i vest og i sør, samtidig som at det har ambisjoner om å være et innovativt selskap som opererer i et internasjonalt marked, sier styreleder i selskapet Hans Olav Lindal.

– Navnet gir oss i assosiasjoner til både noe opprinnelig og til noe fremtidsrettet, moderne og kraftfullt. Det støtter godt opp om det styret har definert som selskapets visjon om å være en innovativ kraft i et internasjonalt forskningsfelt.

Inkluderende prosess
 

Det nye navnet er utarbeidet av konsulentselskapene Haltenbanken og Mannheimer, på oppdrag fra styret.

I prosessen er eierne og styreleder for selskapet intervjuet, og de ansatte ved instituttene er tatt med i høringsrunder. Både eierne og instituttene har også kommet med egne forslag.

Nå har styre og generalforsamling valgt navnet NORCE – A Pioneer within Norwegian Research and Innovation. I løpet av januar skal det utvikles en logo og visuell profil for selskapet, også dette i tett dialog med eiere og organisasjonene.

– Både styret, ansatte og våre eiere ønsket seg en navn og en profil som speilet muligheter og potensiale som ligger i det nye selskapet ut fra regionale, nasjonale og internasjonale perspektiver, og som også gjenspeiler at en stor del av våre ansatte er engelskspråklige.  Det har vi nå fått, sier styreleder Hans Olav Lindal.