Hjem
Aktuelt
Nyheter

- Klyngesatsing bygger broer

Klyngesatsingen spiller en viktig rolle for å skape tettere samarbeid mellom akademia og næringsliv. Det var en av konklusjonene under et debattmøte i Universitetsaulaen onsdag ettermiddag.

Klyngesatsing blir viktig for fremtidig samarbeid mellom næringsliv og akademia.
Klyngesatsinger som Media City Bergen blir viktig for samarbeidet mellom akademia og næringsliv i tiden fremover.
Foto/ill.:
Simon S. Brandseth

Hovedinnhold

Universitetet i Bergen, sammen med tankesmien Civita og Bergen Næringsråd, inviterte 17. januar til debatt om forholdet mellom akademikere og arbeidsliv.

- Vi har mange viktige bedrifter, men den store verdien; den største skatten vi har i Bergen, er at vi er en universitets- og høyskoleby, slo leder av Bergen Næringsråd, Marit Warncke fast foran de fremmøtte, og la til at sektorens totalt 40.500 ansatte og studenter i Bergen er en utrolig kapital for byen.

Stort potensial

Det store spørsmålet er da hvordan akademia og næringsliv best kan jobbe for å få utnyttet dette potensialet på best mulig måte. Her var Warncke klar på at nærings- og kunnskapsklynger vil spille en viktig rolle i tiden som kommer. Hun mente arbeidet med Media City Bergen, og synergiene vi ser her, bør være en god inspirasjon for andre klynger som er under oppseiling; som helseklyngen og den marine klyngen.

Fra scenen sa Warncke at det å være samlet fysisk også gjør avstanden mellom næringsliv og akademia kortere, både når det gjelder konkrete samarbeid og å bli kjent gjennom uformelle møter.

I tillegg mente hun at flere nærings-doktorgrader og trainee-stillinger er gode tiltak for å skape tettere bånd mellom akademia og næringslivet.

Brobygging

Også direktør for Bergen Teknologioverføring, Anders Haugland, fokuserte på klyngesatsingen, som han mener fører til god brobygging. Han mente at denne satsingen må være godt forankret på begge sider av «broen», både i næringsliv og akademia.

- La oss heve ambisjonene, og skape det beste økosystemet for vekst. La oss kombinere kreftene. Og la oss holde de gode resultatene vi får høyt opp og vise dem frem, oppfordret han.

Praksis i utdanningene

- Vi har mye forskning som er viktig for næringslivet, men vårt kanskje viktigste bidrag er gjennom de unge; studentene som snart skal ut i arbeidslivet, sier UiB-rektor Dag Rune Olsen.

Han mener det er stort behov for samarbeid med næringslivet i utdanningene, spesielt når det gjelder praksisplasser. Rektoren vil også ha økt fokus på å legge til rette for innovasjon i de ulike studiene på universitetet. Her trekker han frem den nye innovasjonskonkurranse StudentIdé, som et positivt bidrag for å øke interessen og fokuset på entreprenørskap, også som del av studiet ved UiB.

Olsen pekte også på et annet viktig grep som nylig er gjort for å finne flere arenaer for samarbeid mellom akademia og næringslivet; opprettelsen av den nye forskningsgiganten NORCE.

I tillegg nevner rektoren klyngesatsingen, der både studenter og forskere skal møte næringslivet, i verdensledende miljøer. Olsen mener mangfoldet som skapes her, gjennom formelle og uformelle møter, er ideelt for å finne gode samarbeidsprosjekter og utvikle et felles språk mellom næringsliv og akademia.

De tre rektorene på debattmøtet, Dag Rune Olsen ved UiB, Øystein Thøgersen ved NHH, og Berit Rokne ved HVL var enige at man ikke ukritisk skal blande forskning med næringsliv, og at man må gjøre seg etiske vurderinger underveis. Det kunne blant annet tenkes at et selskap en av institusjonene samarbeider med, ikke er «fornøyd» med konklusjonene forskerne kommer til.

- I en sånn situasjon er publisering av forskningresultater, uansett om de går den ene eller andre veien, er et ufravikelig krav, understreker UiB-rektor Olsen.

- Åpne døren for studentene

UiB-student Oda Bjerkan har tidligere vært i praksis hos Bergen Teknologioverføring. Også hun har gjort seg den erfaringen at utdanningene blir bedre og mer relevante med tettere samarbeid mellom akademia og næringsliv.

Hun har fire råd til utdanningsinstitusjonene; hent inn flere gjesteforelesere, tilrettelegg for at man i større grad kan ta bachelor og masterutdanninger i samarbeid med bedrifter, få inn større grad av samarbeid om innholdet i studiene, og å tilrettelegge for flere praksisstudenter ute i næringslivet.

Til næringslivet kom hun med oppfordringen om å ta inn flere studenter i praksis, å skape trygge rammer, og å gi praksisstudentene oppgaver som er til nytte både for bedriften og studenten.