Hjem
Aktuelt
BÆREKRAFTSKONFERANSEN 2018

FNs bærekraftsmål må inn i nasjonale langtidsplaner

UiB-rektor Dag Rune Olsen ber regjeringen om å inkludere bærekraftsmålene i langtidsplanen for forskning og høyere utdanning. Han vil fremføre dette budskapet på Bærekraftskonferansen i Bergen senere denne uken.

Biologistudent fra Universitetet i Bergen med logo for FNs bærekraftsmål på bildet.
UTDANNING FOR BÆREKRAFTSMÅL: Universitetet i Bergen (UiB) arrangerer 8. og 9. februar Bærekraftskonferansen for kunnskapssektoren i Norge. Hvordan kan kunnskap og bred grunnforskning bidra til at målene nås, spør UiB-rektor Dag Rune Olsen. På bildet ser vi en biologistudent fra UiB.
Foto/ill.:
Eivind Senneset for UiB

Hovedinnhold

FN har vedtatt 17 bærekraftsmål, som dekker et vidt spekter fra klima og hav til helse og utdanning for alle. Med sin bredde innen forskning og utdanning, mener rektor at UiB og forskningsmiljøet i Bergen kan bidra sterkt til at bærekraftsmålene blir fulgt opp i tråd med FNs intensjoner.

– På Bærekraftskonferansen vil jeg foreslå at Erna Solberg gir sin nye forsknings- og høyere utdanningsminister, Iselin Nybø, i oppgave å innbake bærekraftsmålene som en del av langtidsplanen for forskning og høyere utdanning. I tillegg må myndighetene få i oppgave å spille inn bærekraftsmålene som del av den sentrale forskningspolitiske agendaen mot det niende rammeprogrammet for forskning og innovasjon i EU, sier rektor Dag Rune Olsen ved Universitetet i Bergen (UiB).

Bergen er i en unik posisjon

8. og 9. februar er UiB initiativtaker til og vertskap for Bærekraftskonferansen 2018, som samler universitets- og høyskolesektoren i Norge samt politikere, embetsverk, næringsliv og frivillige organisasjoner til diskusjon rundt hvordan akademia kan bidra til at FNs bærekraftsmål (SDGene) blir innført på en best mulig måte.

– Dette passer veldig godt med samfunnsoppdraget vårt. Ikke minst er veldig mange studenter opptatt av bærekraftsmålene til FN. Dagens unge har et annet syn på ressursutnyttelse og samfunnsutvikling enn tidligere generasjoner, sier Dag Rune Olsen.

Gjennom konferansen vil UiB ta en ledende rolle for sektorens arbeid med målene.

Internasjonal tyngde

– Ved UiB har vi lenge arbeidet for å bidra med vitenskapelig rådgivning mot myndigheter og internasjonale organer. Dette vil bli enda viktigere i årene som kommer for å få gode prosesser som kan underbygge bærekraftsmålene til FN. Det å jobbe på en global skala passer UiB aldeles utmerket, fordi vi har både kunnskap og erfaring med å gjøre dette. Ikke minst har vi de vitenskapelige forutsetningene for å levere på et høyt internasjonalt plan, sier UiB-rektoren.

Olsen peker på innsatsen UiB gjorde under FNs havkonferanse i juni 2017, der universitetet inngikk “voluntary commitments” med partnere i hhv. Sør-Afrika og det sørlige Stillehavet. Han er opptatt av at det skapes partnerskap med forsknings- og utdanningsinstitusjoner som UiB har pleiet langvarige relasjoner med.

Han er opptatt av at den nye globale dagsorden skal bevege seg i retning av partnerskap og dialog heller enn å henge igjen i bistandstenkningen som har preget mye av norsk utenrikspolitikk og universitetenes tilnærming til globale spørsmål.

– Gjennom våre forskere har vi etablert et stort internasjonalt nettverk. For å kunne bidra til bærekraftsmålene må vi utvikle og utvide disse partnerskapene til også å omfatte vitenskapelig rådgivning, slår Dag Rune Olsen fast.

Spiller på lag med regjeringen

– Gode politiske avgjørelser må være kunnskapsbasert. Vi er opptatt av at vår kunnskap tas i bruk, sier Olsen.

UiB-ledelsen har merket seg det sterke engasjementet som statsminister Erna Solberg og flere av hennes regjeringsmedlemmer har i forhold til FNs bærekraftsmål. Her er det flere fellestrekk med ulike UiB-initiativ. Rektor Olsen vil bruke Bærekraftskonferansen til å fremme en rekke initiativ for at bærekraftsmålene skal bli enda mer sentrale i forskning og høyere utdanning.

– Vi setter umåtelig stor pris på at statsministeren kommer til konferansen. Samtidig legger vi til grunn at når statsministeren bruker tid på dette, så er det fordi hun ser og vet at dette er en konferanse som representerer et startskudd for kunnskapsinstitusjonenes medvirkning til SDGene på en ny og sektorovergripende måte, sier Olsen og legger til:

– Statsministeren er jo også del av FNs generalsekretær sin gruppe av SDG Advocates, noe som gjør at hun har et naturlig ansvar for og en interesse i dette området selv. Jeg håper at hennes tilstedeværelse vil bidra til debatten på konferansen og en samling innen sektoren om felles mål samt å øke den politiske bevisstheten og kunnskapen om bærekraftsmålene.

Foruten statsminister Erna Solberg vil også to av de nye ministrene i hennes regjering delta på Bærekraftskonferansen. Det gjelder forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø og utviklingsminister Nikolai Astrup. Regjeringsmedlemmene vil alle få møte UiB-studenter som er opptatt av hvordan bærekraftsmålene kan integreres i forskning og utdanning.

– Noe av det viktigste med studentenes engasjement er at de utfordrer oss forskere. Jeg setter pris på å sette meg ned med studenter og drøfte ting som opptar dem. Da kommer ofte bærekraftsmålene opp og det pirrer min interesse når jeg blir utfordret av våre egne studenter, sier rektor Dag Rune Olsen.