Hjem
Aktuelt
#SDGBERGEN

Sjå Bærekraftskonferansen i Bergen om igjen

På denne konferansen diskuterte norske universiteter si rolle i gjennomføringa av FNs bærekraftsmål, offisielt kjent som “Transforming our World: the 2030 Agenda for Sustainable Development”, i eit globalt perspektiv.

Bærekraftskonferansen 2018 - dag 2

Hovedinnhold

Universitetet i Bergen (UiB) var 8.-9. februar 2018 arrangør for ei stor konferanse om kva rolle norske universitet og deira internasjonale nettverk skal spele i FNs bærekraftsmål. Konferansen foregjekk på engelsk.