Hjem
Aktuelt
#SDGbergen

Bærekraftskonferansen blir eit årleg arrangement

Rektor Dag Rune Olsen lova å gjere UiB klimanøytralt innan 2030.

Neste
Rektor Dag Rune Olsen på Bærekraftskonferansen i Bergen SDGbergen
Foto/ill.:
Eivind Senneset, UiB
1/18
Professor John Hearn er leiar i Worldwide Universities Network.
Foto/ill.:
Eivind Senneset, UiB
2/18
Minister for forsking og høgare utdanning Iselin Nybø i samtale med UiB-rektor Dag Rune Olsen
Foto/ill.:
Eivind Senneset, UiB
3/18
Katherine Richardson ved Universitetet i København haldt eit engasjert innlegg.
Foto/ill.:
Eivind Senneset, UiB
4/18
Professor i matematikk, Inga Berre, var ein av UiB sine moderatorar.
Foto/ill.:
Eivind Senneset, UiB
5/18
Mukhisa Kituyi, generalsekretær i UNCTAD – FN-konferansen for handel og utvikling – tok sin doktorgrad ved Universitetet i Bergen i 1989.
Foto/ill.:
Eivind Senneset, UiB
6/18
Dr. David C. Smith, koordinator ved Institute for Sustainable Development, University of the West Indies, i paneldebatt med andre engasjerte deltakarar.
Foto/ill.:
Eivind Senneset, UiB
7/18
Studentleiar Jonas Thorsen frå NMBU var blant studentgjestane i salen.
Foto/ill.:
Eivind Senneset, UiB
8/18
Katja Hujo ved United Nations Research Institute For Social Development var blant foredragshaldarane på Bærekraftskonferansen i Bergen.
Foto/ill.:
Eivind Senneset, UiB
9/18
Statsminister Erna Solberg møtte masterstudentane Anja Myrtveit og Johanne Vaagland, samt UiB-rektor Dag Rune Olsen etter opningstalen på Bærekraftskonferansen i Bergen
Foto/ill.:
Eivind Senneset, UiB
10/18
Statminister Erna Solberg framheva viktigheita av universitet og akademia i arbeidet med FN sine bærekraftsmål.
Foto/ill.:
Eivind Senneset, UiB
11/18
Samuel Malinga, kåra til ein av Forbes' 30 Most Promising Young Entrepreneurs in Africa for sitt sanitærarbeid med vatn i Uganda.
Foto/ill.:
Eivind Senneset, UiB
12/18
Internasjonal representant i Studentparlamentet, Stian Skarheim Magelssen fekk rektor Dag Rune Olsen til å love å skjerpe UiB sin eigen klimanøytralitetslovnad.
Foto/ill.:
Eivind Senneset, UiB
13/18
Utviklingsminister Nikolai Astrup var den tredje av statsrådane som haldt innlegg på Bærekraftskonferansen.
Foto/ill.:
Eivind Senneset, UiB
14/18
Peter Thomson, FN sitt Special Envoy for the Ocean, deltok med ei videohelsing.
Foto/ill.:
Eivind Senneset, UiB
15/18
Det avsluttande panelet med UiB-rektor Dag Rune Olsen, Åse Gornitzka, John-Arne Røttingen, Jon Lomøy, Borghild Tønnessen-Krokan, Kai Grieg, Johanne Vaagland og moderator Edvard Hviding.
Foto/ill.:
Eivind Senneset, UiB
16/18
Viserektor for globale relasjonar, Annelin Eriksen, avslutta Bærekraftskonferansen i Bergen 2018.
Foto/ill.:
Eivind Senneset, UiB
17/18
Bærekraftskonferansen i Bergen blir ei årleg foreteelse, UiB ynskjer velkomen i 2019 også.
Foto/ill.:
Eivind Senneset, UiB
18/18
Tilbake

Hovedinnhold

8. og 9. februar var Universitetsaulaen åstad for Bærekraftskonferansen i Bergen. UiB har teke initiativet til å samla universitets- og høgskulesektoren i Noreg, i tillegg til politikarar, embetsmenn, frivillige organisasjonar og næringsliv for å diskutere si rolle i implementeringa av FN sine berekraftsmål – Sustainable Development Goals.

– Konferansen er eit arrangement som vi no lover å gjere til ei årleg hending. Ein arena for diskusjonar om bærekraftsmåla, og for å fremje krysninga der politikk møter vitskap, seier rektor Dag Rune Olsen.

I sin avslutningstale la viserektor for globale relasjonar Annelin Eriksen fram grunngjevinga til UiB. Ambisjonen er å halde diskusjonen igang, og for å få institusjonar for høgare utdanning og forsking til å i endå større grad sjå på dei ulike måtane dei kan påverke dette på. Dette er eit fokus universitetet vil halde gåande.

Blant gjestane var også tre statsrådar, statsminister Erna Solberg, minister for forsking og høgare utdanning Iselin Nybø og utviklingsminister Nikolai Astrup.

– Vi når ikkje bærekraftsmåla utan betydelege bidrag frå høgare utdannings- og forskingsinstitusjonar. Her i Bergen følgjer handling ord, sa Iselin Nybø i sin opningstale.

– Vi kan ikkje koma vidare utan å sjå på korleis vi kan gjera ting på ein ny måte. Til dette treng me universiteta og akademia, sa Erna Solberg på konferansens andre dag.