Hjem
Aktuelt
Nyheter

Teknologifag i vinden

Aldri før har så mange ønsket å studere ved Universitetet i Bergen. IKT-fag er årets klare vinner når det gjelder antall søkere. Lektorutdanningene og profesjonsstudiene er også populære valg.

UiB-studentar i Media City Bergen
Illustrasjonsbilde: Årets søkertall fra Samordna opptak viser at antall søkere til UiB fortsetter å øke.
Foto/ill.:
Eivind Senneset

Hovedinnhold

Totalt har 10 575 søkere UiB som sitt førstevalg i år.  Antall søkere fortsetter å øke for femte år på rad, og dette er det største antallet søkere noen gang. 

Per studieplass er det i snitt 2,6 søkere. Dette gjelder søkere som har UiB som sitt førstevalg.

– Vi beholder posisjonen vår som et av de mest ettertraktede studiestedene i Norge, og det er vi fornøyde med, sier Oddrun Samdal, viserektor for utdanning.

Øker på tross av skjerpede realfagskrav 

Totalt har informasjonsvitenskap og informatikk-studiene en økning på 169 søkere sammenlignet med 2017 – en oppgang på 27 prosent. Dette er på tross av at flere av disse studiene også har skjerpede realfagskrav til UiB. 

– I 2017 fikk UiB 75 flere studieplasser innen IKT. Økende digitalisering og robotisering gjør at det vil være stort behov for denne kompetansen i fremtiden. Årets tall viser at det er stor interesse hos søkerne. Samlet har vi over dobbelt så mange førsteprioritetssøkere som plasser til IKT-studiene. Det viser at søkerne følger opp anbefalingene fra regjeringen, sier Samdal.  

Flere vil bli lektor 

UiB har 50 flere søkere til lektorprogrammene sammenlignet med 2017. Dette utgjør en oppgang på 16 prosent.  Dette er et satsingsområde for UiB, med flere nye lektorprogrammer i 2017.

– Vi er glad for økningen. Samfunnet trenger flere lektorer de kommende årene og da er det viktig at vi kan gi skolene den arbeidskraften og kompetansen de trenger.

Språk er viktig i samfunnets internasjonale utvikling

Interesse for å søke til språkfagene er lavere i år enn i fjor. Språkstudiene har en nedgang i antall søkere på nesten 13 prosent. Oddrun Samdal uttrykker at hun er bekymret for den dårlige rekrutteringen til enkelte av språkfagene.  

– Vi må ta på alvor samfunnets behov for språkkompetanse – både vårt eget språk og fremmedspråk. Gjennom teknologiens utvikling blir vi stadig mer internasjonale. Evnen til å kunne kommunisere og forstå egen og andres kultur er en uvurderlig kompetanse. Vi må fortsette å utdanne kandidater med denne viktige kompetansen.

Profesjonsstudiene holder stand

Ved UiB har medisin en økning på 11 prosent, mens psykologstudiet har en tilsvarende forventet nedgang som følge av ny opptaksmodell. 

Rettsvitenskap har også i år svært gode søkertall. Med sine 1754 søkere er det det studiet som har flest søkere ved UiB. 

Kontaktperson er Oddrun Samdal, viserektor for utdanning ved UiB. Henvendelser om årets søkertall kan også rettes til mediekontaktene ved UiB.