Hjem
Aktuelt
KINA-SAMARBEID

Klima og juss markerte seg på Kina-reise

Under Kunnskapsdepartementets Kina-reise har klima- og jussforskere fra UiB lansert nye tanker for å styrke utdanningssamarbeidet med Kina.

Juss-forsker Bjørnar Borvik snakket om UiBs semesterpakke i kinesisk rett under Kunnskapsdepartementets delegasjonsreise til Kina.
KINESISK SEMESTERPAKKE: Juss-forsker Bjørnar Borvik snakket om UiBs semesterpakke i kinesisk rett under Kunnskapsdepartementets delegasjonsreise til Kina.
Foto/ill.:
Kristin Svartveit, UiB

Hovedinnhold

Mens første dag av Kunnskapsdepartementet (KD) sin offisielle delegasjonsreise til Kina sto i forskningens tegn, har fokus for den andre dagen av det offisielle programmet vært på utdanning. Ikke minst er dette viktig for Universitetet i Bergen (UiB) i en periode der det satses sterkt på å øke studentutvekslingen med Kina.

UiB-forskernes deltakelse inngår som del av en større norsk delegasjon, ledet av forsknings og høyere utdanningsminister Iselin Nybø, som besøker Kina i uken 16.-20. april.

Ønsker økt samarbeid i Arktis

Direktør for Bjerknessenteret for klimaforskning og professor ved Geofysisk institutt, Tore Furevik, tok under en av dagens debatter i Beijing til orde for økt samarbeid med kinesiske institusjoner om arktisk forskning og utdanning.

Klimaforskningsmiljøet i Bergen har hatt et omfattende samarbeid om klimaforskning og -utdanning alt i 15 år. Besøket i Kina understreker ønsket om å utvide dette samarbeidet, ikke minst på grunn av de felles utfordringene Norge, Kina og andre land står overfor i Arktis og klimaendringene som gjør seg gjeldende i nordområdene. Foruten UiB er Uni Research og Nansen-senteret (NERSC) sentrale aktører i dette samarbeidet fra norsk side.

Juss styrker utveksling med Kina

Førsteamanuensis Bjørnar Borvik fra Det juridiske fakultet har lenge vært en sentral skikkelse i fakultetets avtaler om studentutveksling og har samarbeidet med Renmin-universitetet i Beijing i mange år.

– Jusstudenter fra Bergen med kunnskap om det kinesiske rettssystemet og med kjennskap til kinesisk arbeids- og samfunnsliv vil stå sterkt i konkurransen om jobber i norsk næringsliv, sa Borvik i sitt innlegg under dagens program i Beijing.

Det juridiske fakultet har opplevd en sterkt økende interesse blant egne studenter for å ta et utvekslingsopphold i Kina, og opplever også at flere kinesiske jusstudenter besøker Bergen på utveksling. (Se FAKTA-boksen for mer informasjon om Det juridiske fakultet sine samarbeid om studentutveksling med kinesiske partnere.)

Borvik snakket spesielt om semesterpakken i kinesisk rett. Dette er et tilbud til studenter ved Det juridiske fakultet, og omfatter en kombinasjon av studier og praksis i Shanghai eller Beijing. Pakken ble første gang tilbudt våren 2017, da ni studenter deltok. Våren 2018 er det 12 studenter, likt fordelt mellom de to byene, som deltar. Åtte studenter har søkt på semesterpakken for våren 2019.