Hjem
Aktuelt
NYHET |INTERNASJONALT SAMARBEID

Nytt havsamarbeid i Kina

Universitetet i Bergen har inngått samarbeid med Ocean University i Qingdao i Kina om et omfattende samarbeid innen havforskning.

Fra signeringen av ny avtale om marint forskningssamarbeid mellom Universitetet i Bergen og Ocean University China, i Qingdao april 2018.
SAMARBEID I ØST: Universitetet i Bergen undertegnet en avtale om marint forskningssamarbeid med det største marine universitetet i Kina, Ocean University of China. Her er UiB-rektor Dag Rune Olsen sammen med OUC-president Yu Zhigang under signeringen av avtalen.
Foto/ill.:
Vebjørn Granum Kjersheim, UiB

Hovedinnhold

I forlengelsen av Kunnskapsdepartementet (KD) sin delegasjonsreise 16.-20. april,  besøkte ledelsen ved Universitetet i Bergen (UiB) og representanter for Sars internasjonale senter for marin molekylær biologi ved UiB det anerkjente Ocean University of China (OUC) i den kinesiske byen Qingdao.

Som en del av besøket ble det undertegnet en omfattende samarbeidsavtale mellom UiB og OUC, med Sars-senteret som den sentrale UiB-aktøren i dette samarbeidet.

To havbyer møtes

Qingdao har den samme posisjonen som Kinas havby slik Bergen er Norges havby.

– Dette samarbeidet er viktig for marin forskning og utvikling i hele Norge, sier rektor Dag Rune Olsen om det nye samarbeidet.

Han ledet UiB-delegasjonen som besøkte Qingdao National Laboratory for Marine Science and Technology (QNLM) på OUC.

– Ikke minst er det bra for oss som marint universitet å ha en avtale med et universitet som fokuserer så sterkt og så bredt på havet som det Ocean University gjør, sier rektor og peker på forskning på matressurser i havet og utvikling av medisin som viktig i dette samarbeidet.

Ledende havuniversitetet i Kina

Ifølge direktør Daniel Chourrout ved Sars-senteret er Qingdao den viktigste byen i Kina for marin forskning generelt og OUC er det ledende havuniversitetet i landet.

– Her utdannes flertallet av fremtidens ledere i marin forskning og næring i Kina. Det er ytterligere fire marine forskningsinstitutt i Qingdao, som sammen med OUC representerer en enorm investering i infrastruktur i byen, forteller Chourrout.

Kina har bestemt at det skal være ti nasjonale laboratorier i landet, ett for hvert av ti definerte hovedområder innen forskning.

– QNML er det nasjonale laboratoriet for de marine vitenskaper. Om vi kan tillate oss en sammenlikning, så er OUC likt UiB og QNML er det vi i det bergenske marine forskningsmiljø drømmer om å få til på Marineholmen ved å få alle de marine forskningsmiljøene i Bergen til å samles der, forklarer Sars-direktøren.

Den nye avtalen UiB og Sars-senteret åpner for et utvidet forsknings- og utdanningssamarbeid med OUC. Men UiB-rektoren foreslo også en annen avtale, der målet er å etablere et felles forskningssenter innen marin biologi.

– Målet er at OUC kan etablere sitt eget Sars-senter og at dette kan få navnet Sars-Fang. Det pågår diskusjoner mellom UiB- og OUC-kolleger om et dokument som foreslår et slikt senter og hvordan dette kan finansieres av OUC og lokale og nasjonale myndigheter i Kina, sier Chourrout.

Han viser til at det finnes presedens for et slikt samarbeid i form av Nansen-Zhu-senteret i Beijing, der klimaforskere fra UiB har hatt et svært vellykket samarbeid med kinesiske kolleger i 15 år – noe som også ble markert under det norske delegasjonsbesøket i Kina.

Imponerende marint forskningsmiljø

Ocean University har en betydelig flåte av forskningsfartøyer og har en infrastruktur som vil kunne hjelpe UiB-forskere i Kina.

– Vi fikk besøkt et imponerende marint forskningsmiljø som bredte seg over mange felt. Eksempelvis var det interessante satsinger innen forskningsfelt om akvakultur, fiskeri og marin molekylærbiologi. QNLM koordinerer også en stor flåte av forskningsfartøy. Qingdao har de sentrale marine forskningsmiljøene i Kina og stor bredde i forskningen, sier marin direktør Amund Måge.

Forskningsselskapet NORCE, som består av en rekke aktører innen forskning og innovasjon på Sør- og Vestlandet og der UiB er en av medeierne, er også sterkt inne i samarbeidet med OUC. Ikke minst gjennom det nyetablerte Centre for Sustainable Aquaculture Innovations (CSAI).

– Den nasjonale laben i Qingdao er noe av det som imponerte meg mest under besøket. Det er mye forskning og infrastruktur med fokus på visualisering og digitalisering av ressursene i havet, sier Lars Ebbesson fra NORCE og legger til:

– Slik teknologi er svært interessant for CSAI og vår forskning på akvakultur. I tillegg så bygger kineserne for tiden nye våtlaboratorier, som lover godt for et samarbeid med CSAI.