Hjem
Aktuelt
Nyheter

Holbergprisvinner oppfordret til å følge magefølelsen

Jusprofessor Cass Sunstein ble onsdag 6.juni overrakt Holbergprisen 2018 av Hans Kongelige Høyhet Kronprins Haakon. Nils Klim-prisen ble tildelt den norske statsviteren Francesca R. Jensenius.

Holbergprisen 2018
Vinner av Holbergprisen 2018, Harvard-professor Cass Sunstein og styreleder i Holbergprisen professor Sigmund Grønmo ankommer Universitetsaulaen.
Foto/ill.:
Eivind Senneset

Hovedinnhold

Universitetsaulaen var fullsatt av både norske og utenlandske gjester da H.K.H. Kronprins Haakon overrakte Holbergprisen til Harvard-professor Cass Sunstein i dag. Prisen er verdt kr. 6 millioner, og den tildeles for fremragende forskning innen fagfeltene humaniora, samfunnsvitenskap, jus og teologi.

«Jeg har ikke ord for hvor beæret jeg er over å motta Holbergprisen,» sa en takknemlig prisvinner, som brukte takketalen til å oppfordre unge forskere til å følge kribling i magen og å ha troen på egen nysgjerrighet selv når den går mot etablert viten.

Frihet og verdighet
Sunstein mottar Holbergprisen 2018 for sitt nyskapende og særdeles innflytelsesrike arbeid innen rettsvitenskap og beslektede fagfelt. Hans vidtrekkende arbeider har endret flere fagfelt og dessuten hatt stor betydning for politikkutforming i USA. Sunstein forskning dekker både statsrett og demokratiteori, adferdsøkonomi og offentlig politikk, rettsvitenskap og juridisk teori, forvaltningsrett og risikoregulering.

I sin takketale pekte Sunstein på hvordan han under sine arbeider med statsrett tidlig på 1980-tallet så et mønster når det gjaldt hensyn som likhet, frihet, eiendom, religion og ytringsfrihet: «Det var et felles grunnlag for alt dette», sa prisvinneren. «Når nye goder og byrder innføres, må det være av hensyn til offentligheten. Med andre ord, myndighetene må ha en forståelig begrunnelse for å gi folk hjelp eller påføre dem belastninger.»

Et slikt demokratisk prinsipp legger de gode argumenters kraft til grunn, forklarte Sunstein. «Et system som dette forener politisk ansvarliggjøring med krav om begrunnelser, og prinsippet er forbundet med menneskelig verdighet, likhet og frihet.»

Inkludering av de marginaliserte
Forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø delte ut Nils Klim-prisen til den norske statsviteren Francesca R. Jensenius, for hennes forskning på valg, utvikling og likestillingsspørsmål i India og andre land.

Prisen er verdt kr. 500.000 og deles ut årlig til en nordisk forsker under 35 år for fremragende bidrag innen samme fagfelt som dem Holbergprisen dekker.

Jensenius er i dag førsteamanuensis ved Universitetet i Oslo og seniorforsker ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt.

«Det er en stor ære for meg å være her i dag og motta Nils Klim-prisen 2018», sa Jensenius.

Hun brukte talen til å oppfordret andre unge forskere til å dele og arbeide på tvers av fagfelt og metoder for å bidra til at samfunnsvitenskapene klarer å både trekke store linjer og å få innsikter fra individuelle perspektiver.