Hjem
Aktuelt
BÆREKRAFTSMÅLENE

Bærekraft og biosfære

I juni 2018 var UNESCO-chair Inger Elisabeth Måren i FN for å diskutere betydningen av arealbruk og biologisk mangfold i forhold til bærekraftsmålene.

Førsteamanuensis Inger Elisabeth Måren fra BIO holdt innlegg på STI Forum 2018 i New York i juni 2018.
BÆREKRAFT I FOKUS: Førsteamanuensis Inger Elisabeth Måren fra BIO holdt innlegg i FN på STI (Science, Technology and Innovation) Forum 2018 i New York i juni 2018.
Foto/ill.:
Meriem Bouamrane

Hovedinnhold

Førsteamanuensis Inger Elisabeth Måren fra Institutt for biovitenskap (BIO) ved Universitetet i Bergen (UiB) ble i februar 2017 utnevnt som UNESCO-chair for temaområdet Sustainable Heritage and Environmental Management – Nature and Culture, under UNESCOs naturfaglige seksjon.

Brenner for bærekraft

Forskningen til Måren fokuserer på dynamikken mellom menneskelige og naturlige systemer, såkalte sosial-økologiske systemer. Den omfatter bl.a. ressursforvaltning, arealbruk og matvaresikkerhet. Disse temaene er tett knyttet til flere av bærekraftsmålene og ikke minst bærekraftsmål 15: Liv på land (SDG 15: Life on land). Beskytte, gjenopprette og fremme bærekraftig bruk av økosystemer, sikre bærekraftig skogforvaltning, bekjempe ørkenspredning, stanse og reversere landforringelse samt stanse tap av artsmangfold.

I sin rolle som UNESCO-chair var hun nylig på STI Forum 2018 i FN og presenterte resultater av sin forskning knyttet til nettopp SDG 15. STI står for Science, Technology and Innovation. Hvert år blir fem av bærekraftsmålene diskutert på både STI Forum og High-level Political Forum (HLPF) i FN. I år gjennomgås bærekraftsmålene 6, 7, 11, 12 og 15. I tillegg er mål 17 oppe til diskusjon hvert år. Forumet fant sted for tredje gang i juni i år og Måren deltok blant annet i en paneldebatt, som representant for forskersamfunnet.

Hun forteller at det fra STI Forum 2018 er laget en erklæring som vil inngå som en del av grunnlaget på HLPF i New York 9.-20. juli 2018.

– I år er det veldig fundamentale bærekraftsmål som tas opp på STI og HLPF og som griper direkte inn i nesten alle av de andre målene. STI Forum er en arena hvor flere interessenter kan diskutere bærekraftsmålene, forteller Måren, som også deltok på et sidearrangement i regi av UNESCO med fokus på biodiversitet (SDG 15) og vann (SDG 6), som en del av arbeidet til UNESCOs biosfæreprogram Man and the Biosphere (MAB). – Kjernen i biosfæreprogrammet er bærekraft, og inkluderer alle bærekraftsmålene. MAB kombinerer natur- og samfunnsvitenskap, økonomi og utdanning for å forbedre livsvilkårene våre på en bærekraftig måte.

UiB deltar med en egen FN-delegasjon på HLPF 2018, ledet av viserektor Annelin Eriksen.

Både lokalt og globalt engasjement

Måren ble nylig tildelt midler gjennom Norges forskningsråds MILJØFORSK-program til et stort prosjekt for å følge etableringen av det som kan bli Norges første biosfæreområde: Nordhordland biosfæreområde. Prosessen med å etablere et slikt område i Nordhordland har pågått siden 1990-tallet, og UiB har vært involvert hele veien.

– Det finnes 669 biosfæreområder i 120 land, men foreløpig ingen i Norge. I Europa er vi ett av tre land som fortsatt ikke har biosfæreområder. Til sammenligning har Sverige 5 og søker nå om to nye. Disse områdene utgjør et verdensnettverk og fungerer som modellområder for bærekraftig utvikling, forklarer UiBs UNESCO-chair og fortsetter:

– Nå har vi en unik mulighet til å få et slikt område i vårt nærområde, med UiB som avsender av søknaden til UNESCO, via den norske regjeringen. Dette åpner for muligheter for nytt samarbeid og et mer flerfaglig fokus på bærekraftig utvikling.

I sitt innlegg på STI Forum i FN var Inger Elisabeth Måren opptatt av nettopp de spørsmålene som også ligger til grunn for hennes MILJØFORSK-prosjekt og hun konkluderte slik:

– Mat knytter oss alle sammen – globalt sett. 3,5 milliarder mennesker er knyttet sammen via Internett, mens det er 7,8 milliarder mennesker som trenger mat – hver dag! Det å skape en mer bærekraftig matproduksjon gir oss enorme utfordringer innen forskning, teknologi og innovasjon i tiden fremover. Det er naivt å tro at vi kan fortsette å spise og produsere mat på den måten vi gjør i dag.

I tillegg til Mårens innsats på STI Forum 2018, er UiB sterkt representert med direkte bidrag på HLPF 2018 ved Senter for klima og energiomstilling (CET) og det strategiske initiativet SDG Bergen. UiB er medarrangør av en workshop for UN DESA (FNs avdeling for økonomiske og sosiale spørsmål) sammen med noen av verdens ledende bærekraftsorienterte universiteter og bidrar med et forskningsbasert innlegg rettet mot bærekraftsmål 7 (Ren energi for alle) på det offisielle norske sidearrangementet, arrangert av Utenriksdepartementet, som del av det politiske høynivåforumet.