Hjem
Aktuelt
STUDENTOPPTAK

Beste søkere noensinne

Aldri før har det vært bedre kvalifiserte søkere til UiB. Det viser årets opptakstall. Kravene for å få plass har økt ved de fleste studiene ved Universitetet i Bergen. Rettsvitenskap er utdanningen i Norge med flest førstevalgssøkere. 

semesterstart

I disse dager blir det sendt ut tilbud om studieplass til 8.616 søkere til Universitetet i Bergen. Det er flere enn noensinne og en økning fra 2017 på tre prosent.

– Jeg er stolt og glad for at så mange ønsker å studere ved UiB. Vi ser også at vi får søkere som har oppnådd gode resultater fra videregående, sier Oddrun Samdal, viserektor for utdanning ved UiB.  

Til tross for at rekordmange får tilbud om plass, er det likevel blitt trangere å komme gjennom nøkkelhullet på flere studier som en følge av mange og høyt kvalifiserte søkere.

– Det danner et godt grunnlag for å utdanne de fremste fagfolkene for morgendagens arbeidsliv og forskning. Det danner også et godt grunnlag for at de som begynner å studere, fullfører den utdanningen de har begynt på.  

Den mest populære utdanningen i landet

 Med 1771 søkere er rettsvitenskap ved UiB det studiet i Norge som har flest førstevalgssøkere. 

– På dette studieprogrammet må studentene delta aktivt i læringsprosessen fra første dag, med løpende diskusjoner med medstudenter og undervisere og hyppige innleveringer med tilbakemeldinger, sier Samdal.

– Dette gir god læring og gode resultater, og er nok en viktig grunn til at UiBs studium i rettsvitenskap er så populært.  

På plassene bak kommer rettsvitenskap ved UiO (høstopptaket) og siviløkonom ved NHH.

Ettertraktede lektorstudier

Selv om det er krav om karakter fire eller bedre i matematikk fra videregående, er lektorstudier blant de mest populære utdanningene ved UiB, med høye poenggrensekrav.

– Samfunnet trenger flere lektorer de kommende årene. Da er det viktig at vi kan gi skolene den arbeidskraften og kompetansen de trenger, forteller Samdal.  

For å få studieplass på lektorprogrammet i historie, må du i år ha 54,7 konkurransepoeng i ordinær kvote. Noe som gjør studiet til en av utdanningene ved UiB hvor nåløyet for å få plass er trangest. 

Stor interesse for IKT

UiB fikk i fjor 75 flere studieplasser innen IKT. Interessen for å studere teknologi har vært høy gjennom mange år. 

– Økende digitalisering og robotisering gjør at det vil være stort behov for denne kompetansen i fremtiden, sier Samdal. 

Sammenlignet med 2017 er det i år 12 prosent flere som får tilbud om studieplass innen IKT. Noe som gjør dette til et av utdanningsområdene som øker mest ved UiB. 

Flere vil bli sivilingeniør

Satsingen på sivilingeniørprogrammene innen havbruk, energi, havteknologi og medisinsk teknologi gir også resultat. Her er det høye opptakskrav. 

– Det er oppmuntrende å se at det er stor konkurranse om plassene på sivilingeniørprogrammene våre, forteller Samdal. 

Innovasjon Norge har utpekt maritime næringer og energi som områder der Vestlandet har sterk kompetanse. Dette gir gode forutsetninger for å utvikle ny og bærekraftig teknologi.              

– UiB har over tid sett behovet for ny teknologikompetanse innen marine næringer og energi, med særlig vekt på teknologi.

– Vi opplever at søkerne ser at UiB har utviklet fremtidsrettede sivilingeniørstudier på disse områdene, som både er relevante for samfunnet og som gir gode jobbmuligheter etter fullført utdanning, sier Oddrun Samdal.   

Helsefag med høyest poenggrense

Som tidligere år er det profesjonsutdanninger innen helsefag som dominerer listen over studiene med de høyeste opptakskravene.         

– Befolkningen blir eldre, og helsesektoren står overfor et generasjonsskifte. Derfor er det positivt at så mange unge ønsker å utdanne seg i denne retningen, sier Samdal.  

For å studere farmasi ved UiB må du ha 59,6 konkurransepoeng. Det gjør at dette er farmasistudiet i Norge med det høyeste opptakskravet.

Populære mediestudier

I august i fjor åpnet de nye, praktiske medieutdanningene i Media City Bergen. Her studerer studentene i nærkontakt med mediebedrifter som TV2, BA, NRK, BT, Vizrt og Vimond fra første dag.

– Det er gledelig å se at studiene i TV-produksjon og journalistikk er blant studiene ved universitetet som har flest førstevalgssøkere per studieplass.

På Samordna opptak sine nettsider kan du lese alt om årets opptak: