Hjem
Aktuelt
Nyhet

UiB skal forhandle om eierskap i Khrono

Universitetsstyret ved UiB vedtok torsdag å gå videre i forhandlingene om medeierskap i den nasjonale universitetsavisen Khrono. På Høyden skal fortsette som uavhengig lokalavis for UiB.

Styremøte UiB
Universitetsstyret vedtok 30. august å gå i forhandlinger med OsloMet om eierskap i universitetsavisen Khrono.
Foto/ill.:
Ole Marius Kvamme

Hovedinnhold

UiB har den siste tiden vært i dialog med OsloMet om å gå inn på eiersiden i den nasjonale universitetsavisen Khrono. Under møtet i universitetsstyret 30. august, gikk styret inn for å gi universitetsledelsen, sammen med styreleder i På Høyden, fullmakt til å sluttforhandle en avtale om medeierskap. Den fremforhandlede avtalen skal så på ny legges frem for styret i UiB for endelig godkjenning.

«Universitetene har et særlig samfunnsansvar for å legge til rette for fri meningsutveksling og debatt. Debatten om nasjonal universitetsavis ved UiB viser betydningen av et sterkt og levende universitetsdemokrati», kommenterer universitetsdirektør Kjell Bernstrøm i sakspapirene til styret.

På Høyden videreføres

I vedtaket ligger det at i en situasjon der UiB går inn i en nasjonal universitetsavis, skal På Høyden videreføres som en lokalavis for Universitetet i Bergen. UiB garanterer videre for at redaksjonen i Bergen tilføres minst tre årsverk som skal produsere stoff for Khrono. Rollene styreleder og ansvarlig redaktør bør fordeles mellom redaksjonen i Oslo og i Bergen.

Universitetet i Bergen har i utgangspunktet signalisert en eierandel i Khrono på 50 prosent, men skal ha en inviterende rolle med hensyn til å redusere sin eierandel for å innlemme andre aktører i sektoren i samarbeidet.

Tyngdepunkt utenfor hovedstaden

Hensikten med initiativet er å etablere en nasjonal avis for universitets- og høgskolesektoren som bidrar til økt synlighet, meningsutveksling og debatt for ulike sider av virksomheten ved universiteter og høgskoler innenfor forskning, utdanning og formidling.

Det er en premiss om at en nasjonal avis fortsatt skal ha en formålsparagraf som sikrer avisen en fri og uavhengig stilling.

«Initiativet til en nasjonal universitetsavis gir UiB en unik mulighet til å ta en førende rolle i å etablere en bredere nasjonal arena for meningsutveksling og debatt i universitets- og høgskolesektoren, men samtidig sikre at en nasjonal redaksjon har et redaksjonelt tyngdepunkt utenfor hovedstaden», kommenterer universitetsdirektør Kjell Bernstrøm i sakspapirene.