Hjem
Aktuelt
Nyhet

Les UiB sin humaniorastrategi her

- Humanioraperspektivet bør oftere bli inkludert i større prosjekter, mener prorektor Margareth Hagen. Les UiB sin humaniorastrategi på nett her.

Margareth Hagen, prorektor ved UiB
Prorektor Margareth Hagen var leder for arbeidsgruppen i UiB som jobbet med humaniorastrategien. Hun mener strategien er et løft for den tverrfaglige forskningen ved UiB, ved at humanioraperspektivet oftere blir inkludert i større prosjekter.

Hovedinnhold

De kommende årene vil humanistisk kompetanse i større grad skrives inn i forskningsprogrammene til Forskningsrådet og i EUs nye rammeprogram for forskning, Horisont Europa. Målet er at UiB sin Humaniorastrategi for 2018-2022 skal bidra til å profilere og utvikle UiBs kvaliteter innenfor de humanistiske fagene, og posisjonere universitetet strategisk på nasjonale og internasjonale konkurransearenaer.

Humaniorastrategien er nå trykket opp, og dokumentet kan også leses på nett her.

- Løft til tverrfaglig UiB-forskning

22. mars 2017 ble humaniorameldingen til Stortinget presentert. Daværende kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen trakk blant annet fram at humanioraforskningen var «uutnyttet», og oppfordret til «utfordringsdrevet» humanioraforskning.

Forskningrådet fulgte senere opp ved å øke finansieringen av utfordringsdrevet forskning, for å følge opp denne delen av humaniorameldingen. Til Khrono sa adm. dir John-Arne Røttingen at Forskningsrådet har satt seg som mål å øke andelen humaniorafinansiering fra 3 til 5 prosent av de totale bevilgningene.

- Sammen med humaniorastategien til UiB vil disse midlene kunne gi et solid løft til den tverrfaglige forskningen ved UiB ved at humanioraperspektivet oftere blir inkludert i større prosjekter, har Margareth Hagen, prorektor ved UiB tidligere uttalt.