Hjem
Aktuelt
Nyheter

Gjør seg klar for Antarktis

- Jeg ser frem til å dra tilbake i felten, sier ph.d.- stipendiat Sonja Wahl. Nylig returnerte hun fra sitt første feltarbeid, på Grønland.

SNOWISO
Sonja Wahl på det første SNOWISO-feltarbeidet på Grønland.
Foto/ill.:
SNOWISO

Hovedinnhold

Sonja Wahl er den første ph.d.-stipendiaten i ERC-prosjektet SNOWISO ved Universitetet i Bergen. Prosjektet, som ledes av Hans Christian Steen-Larsen, har som mål å forbedre vår evne til å tolke klimaavtrykk i iskjerner. Slik ønsker man å styrke dagens klimamodeller, samt bygge broer mellom analysen av isotoper i iskjerner og klimamodellering (se faktaboks). 

Det første feltarbeidet i SNOWISO-prosjektet fant sted på Grønland, fra mai til august. Her ledet Wahl SNOWISO-teamet, i prosjektleder Steen-Larsen sitt fravær.

- Jeg var i felten i seks uker. Dette var mitt første feltarbeid, så jeg var usikker på hva som ventet. Men det ble en givende og svært positiv opplevelse, sier Wahl.

Ph.d.-stipendiat i felten

SNOWISO-prosjektet omhandler i korte trekk utvekslingen av vann-isotoper mellom atmosfæren og snø på overflaten.

- Vi måler forholdene i atmosfæren kontinuerlig. Så tar vi prøver fra snøen, for å analysere disse opp mot målingene fra atmosfæren. I mitt ph.d.-prosjekt er hovedfokuset på data fra snø på overflaten, sier Wahl.

Hennes viktigste oppgaver på Grønland var å sette opp og justere de vitenskapelige instrumentene, å være en «problemløser» og å lede gruppen av forskere i å ta mer enn 8000 prøver av snø. Disse prøvene blir nå analysert.

Wahl er nå tilbake på Geofysisk institutt og Bjerknessenteret for klimaforskning.

- Oppgavene underveis i et feltarbeid kan være litt repetitive, men dagene mellom feltarbeidene involverer en lang rekke forskjellige utfordringer. Hovedoppgavene i tiden fremover er å analysere data fra Grønland og å forberede mitt neste feltarbeid, sier hun.

Internasjonalt samarbeid

SNOWISO har et sterkt internasjonalt samarbeid med aktører fra Tyskland, Frankrike, USA og Danmark. Det at prosjektet går på tvers av landegrenser og institusjoner var noe som trakk Wahl mot å søke på ph.d.-stillingen.

- Jeg liker å være en del av et større team. For meg er det motiverende å jobbe med folk fra forskjellige bakgrunner og forskningsområder, mot et felles mål, sier hun.

Wahl har selv en bred internasjonal og variert bakgrunn, og mener at tverrfaglig utveksling av kunnskap er svært nyttig innen forskning.

Tverrfaglig

Gjennom en ph.d.-stilling i et prosjekt som SNOWISO får man mye praktisk forskningserfaring, man utvikler egne forskningsidéer, samt får muligheten til å være ansvarlig for ens egen karriere.

Wahl råder studenter som sikter mot en ph.d. til å ha en tverrfaglig innstilling til studiene, og å bygge internasjonal erfaring.

Selv har hun en faglig bakgrunn innen geofysikk, biokjemi og klimatologi. Tidligere har hun studert på University of Tübingen (Tyskland), University of Hohenheim (Tyskland) og University of Copenhagen (Danmark). Hun har også hatt et praktikantopphold i SKODA auto i Tsjekkia. Ph.d.-stillingen er i feltet kryosfæriske prosesser.

- Min bakgrunn har gitt meg organisatoriske ferdigheter som er nyttige når man jobber med mennesker fra forskjellige kulturelle- og vitenskapelige bakgrunner. Den har også gjort meg mer uavhengig. I dette prosjektet er det positivt å ha en variert bakgrunn, da jeg kombinerer det meteorologiske aspektet med det geokjemiske isotop-aspektet, sier Wahl.

Skal til Antarktis

Samtidig som analysen av data fra Grønland fortsetter, gjør Wahl seg klar for sitt neste feltarbeid, i desember. Denne gangen skal hun og teamet til Antarktis, og det er essensielt å være godt forberedt.

Forarbeidet involverer planlegging av prosjektet, testing og pakking av utstyr, og å gjøre seg kjent med de ulike prosedyrene som skal benyttes i felten. Her skal Wahl lede gruppen gjennom installeringer og målinger.

- Grønland var spennende, men Antarktis … Jeg hadde aldri sett for meg at jeg en dag skulle ende opp i Antarktis. Det er et sted få mennesker drar til, så det kommer til å bli svært interessant, både vitenskapelig og for meg personlig, sier hun, og legger til:

- Forholdene vil bli mer ekstreme enn de var på Grønland. Men på den andre siden vet jeg denne gangen mer om hva som venter. Jeg var nervøs før mitt første feltarbeid, men denne gangen ser jeg virkelig frem til å dra tilbake i felten.