Hjem
Aktuelt
KINA OG BÆREKRAFTSMÅLENE

Samling om bærekraft i Kina

UiB-rektor Dag Rune Olsen er glad for at Kong Harald tok opp bærekraftsmålene og forskningens rolle for å gjennomføre disse under sitt statsbesøk i Kina. – Dette er helt i tråd med det arbeidet UiB over lengre tid har gjort mot bærekraftsagendaen, sier rektor.

Kong Harald holder åpningstalen på et kinesisk-norsk symposium i Kinas hovedstad Beijing.
BÆREKRAFTIG BESØK: Kong Harald på talerstolen under det kinesisk-norske symposiet om velferdsutfordringer i Beijing under statsbesøket i oktober 2018.
Foto/ill.:
Nils Gunnar Kvamstø, UiB

Hovedinnhold

Rektor Dag Rune Olsen og flere forskere fra Universitetet i Bergen (UiB) var tilstede da Hans Majestet Kong Harald holdt åpningstalen på det kinesisk-norske symposiet «Social welfare in national and international dimensions» på Chinese Academy of Social Sciences (CASS) i Beijing under kongeparets offisielle statsbesøk i Kina i oktober 2018. Dette var første symposium i det som skal bli en årlig begivenhet.

Kongen opptatt av bærekraft

I sitt innlegg var kongen ifølge rektor Olsen spesielt opptatt av å fremheve kunnskapens rolle, både i en global sammenheng og også i relasjonene mellom Kina og Norge. UiB-rektoren var spesielt glad for at Kong Harald fremhevet bærekraftsmålene og deres betydning.

– Jeg er spesielt glad for at han satte fokus på bærekraftsmål 17, om partnerskap for å oppnå målene. Globale partnerskap er selve nøkkelen for at vi skal løse klodens utfordringer og her har UiB mye å tilby takket være våre langvarige relasjoner med partnerinstitusjoner i hele verden, sier Dag Rune Olsen.

Kongen var spesielt opptatt av den rollen forskning og forskningsinstitusjonene kan og bør spille for at verden gjennom partnerskap og dialog kan gjennomføre bærekraftsmålene.

– Kongen snakket spesifikt om betydningen av bærekraft og vitenskapens rolle for å oppnå disse. Han satte dette inn i en samfunnsvitenskapelig kontekst og knyttet det opp til de store, globale samfunnsutfordringene som vi kun kan løse i fellesskap og at vi som driver forskning må ta ansvar, sier UiB-rektoren og fortsetter:

– Dette ansvaret har UiB lenge vist at vi tar. Og vi vil ta enda mer ansvar! Våre ulike bærekraftsrelaterte initiativ utnytter bredden i kunnskapen vi forvalter og den samfunnsnyttige forskningen vi utfører til å engasjere oss kritisk i arbeidet med bærekraftsmålene og FNs 2030 Agenda.

Rektor Olsen refererer til UiB-initiativ som blant annet SDG Bergen, Ocean Sustainability Bergen og Bærekraftskonferansen i Bergen (SDG Conference Bergen).

Kina og Norge sammen om bærekraft

UiB-rektoren påpeker at det ikke er tilfeldig at Kong Harald tok dette opp nettopp i Kina, for Midtens Rike har lenge vært en undervurdert bidragsyter til å nå en rekke av målene FN har satt seg de siste årene. Ikke minst gjelder dette bærekraftsmålene forløper – tusenårsmålene – der reduksjon av fattigdom var fremste punkt på agendaen og der Kina bidro ved å løfte flere hundre millioner av sine innbyggere fra fattigdom til middelklasse.

– Kinas ambassadør til Norge, Wang Min, jobbet tidligere for Kina i FN, der han var en av de fremste pådriverne for bærekraftsmålene. Det at en slik ressurs på dette feltet nå representerer Kina i Norge er en ressurs som vi må utnytte til felles beste, også vi som arbeider i forsknings- og kunnskapssektoren, mener Olsen.

Kongens tale i Beijing representerer ifølge Olsen en invitasjon til universitets- og høyskolesektoren om å samarbeide med Kina for en bedre verden.

– Det var fantastisk å se hvordan kongen tok opp dette temaet og utfordret oss som var tilstede. Nå er det vår oppgave å ta ballen videre og det er vi ved UiB klar til å gjøre, slår rektor Dag Rune Olsen fast.