Hjem
Aktuelt
Universitetsstyremøtet

Institutt for kunst blir Kunstakademiet

Institutt for kunst ved Fakultet for kunst, musikk og design (KMD) bytter navn til Kunstakademiet – Institutt for samtidskunst etter vedtak i Universitetsstyret.

KMDs nye bygg på Møllendal
Fakultet for kunst, musikk og design (KMD) i Møllendalsveien.

Hovedinnhold

-Vi er svært glade for denne navneendringen. Den er viktig for vår utadrettede virksomhet, sier Aashild Grana, instituttleder for det som nå heter Kunstakademiet – Institutt for samtidskunst, The Art Academy – Department of Contemporary Art på engelsk.

Tydelig profil

-Navneendringen er begrunnet i et ønske om å fremstå med en tydelig identitet og profil for omverdenen. Begrepet kunstakademi er et gammelt internasjonalt og velkjent begrep som umiddelbart gir signaler om hva og hvem instituttet er, sier Grana, som mener navnet vil bidra til at de fremstår med den identiteten og den faglige stemmen de over lang tid har opparbeidet seg.

Kunstakademiet inngår i en nordisk navnepraksis for tilsvarende institusjoner instituttet konkurrerer og samarbeider med. Dette gjelder for eksempel Kunstakademiet ved Kunsthøgskolen i Oslo, Kunstakademiet i Trondheim KiT (NTNU), Kunstakademiet ved Universitetet i Tromsø (UiT), Det Kongelige Danske Kunstakademi i København og Konstakademiet i Stockholm. Det gjelder også andre viktige kunstutdanningsinstitusjoner som Academy of Fine Arts i Helsinki, Jan van Eyck Academy i Amsterdam, Royal Academy of Arts i London og Académie des beaux-arts i Paris.

Samstemt ønske

Institutt for kunst har ønsket å endre navn til Kunstakademiet helt siden tidligere Kunst- og designhøgskolen ble en del av Universitetet i Bergen i januar 2017. Navnesaken har siden da vært en del av Fakultet for kunst, musikk og designs omfattende arbeid med strategi og profilering. I Institutt for kunst sitt innspill til KMDs strategi kommer det frem at en samlet fagstab og studentmasse står bak ønsket om navneendringen, som nå er vedtatt i Universitetsstyremøte 25. oktober 2018.

Universitetsstyret støttet forslaget fra KMD som viderefører praksisen ved at instituttets organisatoriske plassering og institusjonelle tilhørighet går klart frem av navnet på samme måte som for et annet institutt ved fakultetet: Griegakademiet – Institutt for musikk.

Les mer i sakspapirene her.