Hjem

Aktuelt

Nyhet

- En merkedag for kunnskapsbasert samfunnsutvikling

Mandag ble den gjensidig forpliktende samarbeidsavtalen mellom forskningsselskapet NORCE og universitetene i Bergen, Agder, Stavanger og Tromsø signert. - En merkedag, sier UiB-rektor Dag Rune Olsen.

Signerte avtale med NORCE
Rektorene Dag Rune Olsen (UiB), Marit Boyesen (UiS) og Frank Reichert (UiA), signerer her samarbeidsavtalen med NORCE.
Foto:
Ole Marius Kvamme, UiB

I NORCE har mange av de fremste forskningsselskapene langs kyst-Norge blitt samlet under samme paraply. Selskapet seiler opp som en av de store aktørene innen norsk oppdragsforskning, med en bred forskningskompetanse på en rekke fagområder. 

- Sammen står vi sterkere i å fylle et sentralt samfunnsoppdrag, sa UiB-rektor Dag Rune Olsen under signeringen mandag.  

Samfunnsoppdraget

Rektoren fremhevet at universitetene og NORCE har roller som utfyller hverandre. 

- Grunnforskning og utdanning på universitetene, og oppdragsforskningen på NORCE, gir en større enhet, og større slagkraft til vårt samfunnsoppdrag. Det krever store ressurser, god infrastruktur, og mange faglige innfallsvinkler. Jeg ser nå frem til et fruktbart og nødvendig samarbeid. Dette er en merkedag for kunnskapsbasert samfunnsutvikling, sa Olsen. 

Forpliktende gavepakke

Administrerende direktør i NORCE, Elisabeth Maråk Støle mente også NORCE og de fire universitetene vil stå sterkt sammen. 

- Det er en gavepakke for NORCE at fire universiteter nå er inne på eiersiden, men samtidig er dette noe som forplikter, sa hun.

Støle fokuserte blant annet på at samarbeidet svarer på målene i den nye langtidsplanen for forskning, som det å utvikle fremragende forskningsmiljøer.

- De seks satsingsområdene for NORCE; energi, helse, klima, miljø, samfunn og teknologi er også tett knyttet opp mot fagmiljøene på de samarbeidende universitetene, påpekte hun.

Forskningsprosjekter

Under signeringen ble det presentert forskningsprosjekter som eksemplifiserer mye av ambisjonene med avtalen; å samarbeide for å levere forskning av høy kvalitet i ledende kompetansemiljøer.

Kristin Flornes, konserndirektør for Teknologi i NORCE, informerte om prosjektet "Pumps and Pipes", der forskerne ser på kunnskapsoverføring fra fra oljeindustrien til helsesektoren.

Ingvild Eide Graff, konserndirektør Helse, presenterte "Praksisnett"-prosjektet, som brukes til å samle big data om pasienter, for å forbedre forskningen innen primærhelsetjenesten. 

Instituttleder på Institutt for biovitenskap ved UiB, Ørjan Totland, gav også en rekke eksempler på forskning der universitetet og forskere på NORCE jobber tett sammen for å finne innovative løsninger. Han nevnte blant annet Centre for Sustainable Aquaculture Innovations (CSAI), dCod, Algepilot-prosjektet på MongstadBergen Offshore Wind centre, Havobservasjonslaboratoriet og Bjerknessenteret

Totland var også opptatt av mulighetene samarbeidet med NORCE gir for utveksling av studenter, og å videreutvikle kvaliteteten i undervisningen.

Samarbeid mellom universitetene 

Flere av de fremmøtte mente også at samarbeidet kan bringe de fire universitetene tettere sammen. 

- Vi forventer at dette ikke bare vil styrke forskningen på de tradisjonelle områdene våre, men også føre til større bredde. Vi håper også at avtalen vil føre til enda tettere samarbeid mellom våre fire universiteter, sa Marit Boyesen, rektor ved Universitetet i Stavanger, til støtte fra salen.