Hjem
Aktuelt
Digitalisering

UiB trukket frem på ledende digitaliseringskonferanse

Under en sentral europeisk IT-konferanse i Barcelona ble UiB sin digitale satsing nylig trukket frem som et eksempel.

IT-konferanse i Barcelona
Gartner-analytiker Jan-Martin Lowendahl trakk på konferansen Gartner Symposium/ITxpo 2018 frem UiB som et eksempel på hvordan man kan nærme seg en full digitalisering av vurderingsprosessen på universitetene.
Foto/ill.:
UiB

Hovedinnhold

Konferansen Gartner Symposium/ITxpo 2018 samlet fra 4.-8. november, mer enn 7000 europeiske IT-topper og andre ledere fra ulike bransjer i Europa.

Gartner-analytiker Jan-Martin Lowendahl forsker blant annet på strategi og trender i høyere utdanning. Han trakk i sitt foredrag om framveksten av digital vurdering frem UiB som et eksempel på hvordan man kan nærme seg en full digitalisering av vurderingsprosessen på universitetene.

- Dette er en flott anerkjennelse av jobben som alle på UiB har gjort, og en bekreftelse på at vi er langt fremme når det gjelder digitalisering innen utdanning, sier IT-direktør ved UiB, Tore Burheim, som var deltaker på konferansen i Barcelona sammen med universitetsdirektør Kjell Bernstrøm og flere andre ledere fra UH-sektoren i Norge.

Digitale eksamener

Lowendahl tok spesielt for seg arbeidet med digital skoleeksamen, som har pågått ved UiB siden 2014, som del av DigUiB-programmet (se faktaboks), men pekte også på bruk av vurdering som en aktiv del av læringsprosessen.

I sin gjennomgang viste Lowendahl hvordan prosenttallet på digitale eksamener ved UiB steg fra 5 prosent våren 2015, til 48 prosent semesteret etterpå. Siden har man sett en jevn økning, frem til målet om å digitalisere alle eksamener som kan digitaliseres ble nådd i 2017. Etter dette har UiB gjennom nytenkning digitalisert eksamener som tilsynelatende ikke kunne digitaliseres.

- Å innføre digital eksamen har vært et ledd i UiBs overordnede digitale strategi og en del av DigUiB-programmet, der vi samtidig har jobbet aktivt for at mål for undervisnings- og vurderingsform støtter opp om det læringsutbytte studentene skal ha. På den måten har digitaliseringen av skoleeksamen vært et viktig verktøy i arbeidet med studiekvalitet, sier viserektor for utdanning Oddrun Samdal.

- At vi nå trekkes fram som et godt eksempel på europeisk nivå, er fantastisk, og en motivasjon for fortsatt å ligge i front i dette arbeidet.

Digitaliseringsstrategi

Digitalisering har lenge vært et viktig strategisk område for UiB. I oktober 2016 vedtok universitetsstyret Digitaliseringsstrategien for 2016-2022, med fem hovedområder:

  • En gjennomgående digitalisert infrastruktur
  • Brukerorienterte digitale tjenester
  • Det digitalt inviterende universitet
  • Det administrativt selvbetjente universitet
  • En kultur for endrings- og gjennomføringsevne

Les digitaliseringsstrategien til UiB her

I strategien er selvbetjening og automatisering en gjennomgående målsetning for administrative systemer og tjenester ved UiB. Som del av strategien tilbyr UiB en rekke nye digitale løsninger for studenter, forskere og andre ansatte; som digital eksamen, åpne nettkurs og læringsplattformen Mitt UiB. Det er også et mål å gjøre alt administrativt arbeid papirløst innen 2020.