Hjem
Aktuelt
BFS Starting Grant

Får bygge opp grupper rundt egen forskning ved UiB

Arjan Schakel og Selina Våge tildeles BFS Starting Grant for 2018. Dermed kan de sette i gang arbeidet med å bygge opp egne grupper av forskere rundt nye og spennende prosjekter ved Universitetet i Bergen.

Mottakere BFS Starting Grant
Arjan Schakel og Selina Våge er mottakere av årets BFS Starting Grants.
Foto/ill.:
Melanie Burford/Silvereye Pictures

Hovedinnhold

Arjan Schakel og Selina Våge kan juble for en tidlig julegave fra Bergens forskningsstiftelse og UiB. Som mottakere av årets BFS Starting Grant, kan de begynne den spennende jobben med å bygge opp hvert sitt team av forskere ved universitetet.

Fokus på Vestland fylke

Arjan Schakel vil i sitt prosjekt, sammen med lokale og internasjonale samarbeidspartnere, forske på prosessene som bygger opp under et vellykket regionalt demokrati, både i Norge og ellers i Europa.

Han har siden 2011 vært amanuensis på Maastricht University i Nederland. Som følge av tildelingen flytter han til Bergen, hvor vertsinstituttet blir Institutt for sammenliknende politikk, Det samfunns­vitenskapelige fakultet ved UiB.

- Dette er en mulighet man bare får én gang i livet, sier Schakel, som takker BFS og Universitetet i Bergen for muligheten.

I prosjektet vil det bli jobbet tett opp mot sammenslåingen av Hordaland og Sogn og Fjordane, som fra 2020 skal bli Vestland fylke.

Schakel sier at prosjektet også har et internasjonalt perspektiv, og vil kunne bidra når det gjelder FNs bærekraftsmål nummer 16 (Fred og rettferdighet), som er viet til å skape fredelige og inkluderende samfunn. 

- Det håper jeg vi vil bidra til, blant annet gjennom å produsere og dele kunnskap om hvordan man bygger effektive, pålitelige og inkluderende praksiser på regionalt nivå, sier han.

Prosjektet “Strengthening Regional Democracy – Contributing to Good Democratic Governance” tildeles fra BFS 10.000.000 kroner. UiB bidrar med 10.004.000 kroner.

Biodiversitet

Selina Våge skal i sitt prosjekt studere hvordan biodiversitet og komplekse næringsnettstrukturer kan oppstå, basert på enkle mekanismer som ligger i grunn. Hun vil utvikle en teori som forklarer både biodiversitet innenfor en art, næringsnettstrukturer i et økosystem og biomassefordelinger i hele biosfæren.

- En slik teori vil hjelpe å forstå kompleksitet i naturen og bidra til å bedre koordinere ulike forskningsaktiviteter i biologi i tiden fremover, forklarer hun.

Våge er født og oppvokst i Sveits, og disputerte i 2014 for sin doktorgrad i marin mikrobiell økologi ved UiB. Siden har hun hatt en postdok-stilling ved universitetet, innen feltet marin mikrobiologi.

- Tildelingen gir meg et langsiktig perspektiv og mulighet til å videreutvikle min forskning ved UiB. Det tillater meg også å styrke mitt samarbeid med etablerte internasjonale forskere og kollegaer ved Institutt for biovitenskap, på Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, noe jeg setter veldig stor pris på, sier Våge.

Prosjektet “Self-Similarity in Ecosystem Organization – From Simple Laws of Microbial Ecology to Scale-Invariant Theory of Ecosystem Complexity (SIMPLEX)” tildeles fra BFS 7.684.600 kroner. UiB bidrar med 7.575.000 kroner.

- Veldig glade for samarbeidet

- Vi er veldig glade for samarbeidet med Bergens forskningsstiftelse. Det gjør det mulig for oss å rekruttere fremragende, unge forskere til Bergen, sier prorektor ved Universitetet i Bergen, Margareth Hagen.

Våge og Schakel tok imot sine BFS Starting Grants på årsmarkeringen for Bergens forskningsstiftelse i Universitetsaulaen i Bergen, fredag 7. desember.

Se programmet for årsmarkeringen her.