Hjem
Aktuelt
Nyhet

Støtte til 16 forskningsprosjekter ved UiB

16 forskningsprosjekter ved UiB har fått støtte fra Forskningsrådet, via frie midler (FRIPRO).

UiB
Foto/ill.:
Sandra Jecmenica, UiB

Hovedinnhold

Fri prosjektstøtte (FRIPRO) er en åpen konkurransearena for forskning innenfor alle fagområder og temaer. Forskere konkurrerer kun på kvalitet og står fritt til å søke om penger til det de selv vil forske på.

Forskningsrådet skriver i en pressemelding at Universitetet i Bergen i tildelingen for 2019 får midler til 16 nye prosjekter:

  • 13 forskerprosjekter
  • 2 unge forskertalenter
  • 1 mobilitetsstipend

- Vi er svært glade for tildelingene, da FRIPRO styrker fagmiljøene i hele vår bredde, og fordi midlene støtter fri forskning av høy kvalitet. Dette dreier seg om nysgjerrighetsdreven forskning som utvider kunnskapsgrunnlaget vårt, sier prorektor ved Universitetet i Bergen, Margareth Hagen, og legger til:

- Gratulerer til alle fagmiljøer som har fått prosjekt – og takk til alle som har bidratt inn i søknadsarbeidet.

107 prosjekter

For 2019 innvilger Forskningsrådet midler til 107 nye prosjekter landet over:

  • 58 forskerprosjekter (erfarne forskere, inntil 4 år finansiering, 5-10 millioner kroner per prosjekt)
  • 34 prosjekter til unge forskertalenter (spesielt lovende forskere i en tidlig fase av karrieren, inntil 4 år finansiering, 4-8 millioner kroner per prosjekt)
  • 15 mobilitetsstipend (skal bidra til større mobilitet og karriereutvikling for yngre forskere, 3 år finansiering, hvorav 2 i utlandet, ca. 3-4 millioner kroner per prosjekt)

Prosjektene fordeler seg slik innenfor de ulike fagområdene:

  • Medisin, helse og biologi: 404 millioner kroner til 48 prosjekter.
  • Matematikk, naturvitenskap og teknologi: 250 millioner kroner til 32 prosjekter.
  • Humaniora og samfunnsvitenskap: 217 millioner kroner til 27 prosjekter.

Til sammen mottok Forskningsrådet 1280 søknader om fri prosjektstøtte.

− Pengene skal brukes til å flytte grensene for det vi vet og det som er mulig og bidra til å løfte fram unge forskertalenter, sier Anders Hanneborg, områdedirektør for Vitenskap og forskningssystemet i Forskningsrådet.

Unge forskertalenter

Siden 2013 har Forskningsrådet satset spesielt på fri prosjektstøtte til unge forskertalenter. I år får 34 nye unge forskertalenter støtte. To av disse har altså gått til UiB.

Formålet med FRIPRO er blant annet å bidra til verdensledende norske forskningsmiljøer slik at de har større gjennomslagskraft i søknader til Det europeiske forskningsrådet (ERC). Nå begynner støtteformen å gi resultater.

− I år har vi hatt spesielt gode norske resultater i ERC Starting Grants og Consolidator Grants. Det viser at det er god sammenheng mellom konkurransearenaene, og at vi øker kvaliteten i norsk forskning ved å satse på de unge forskertalentene, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø i en pressemelding.

Samtidig håper Forskningsrådet at støtteformen vil bidra til at flere lovende unge forskere velger en karriere i akademia.

– Tanken med unge forskertalenter er å gi unge og spesielt lovende forskere uavhengighet og mulighet til å utvikle egne ideer. Det vil styrke norsk forskning og forskningsinstitusjonenes viktige samfunnsoppdrag, sier Hanneborg i pressemeldingen.

Disse får støtte ved UiB: