Hjem
Aktuelt
Nyhet

Nå flytter hvalene tilbake til museet

Når dyrene skal tilbake til Universitetsmuseet, stiller de største først i køen. Aller først var den nå berømte blekhodenebbhvalen som strandet på Sotra med magen full av plast.

Neste
Hvalflytting
HVALFART: Ti hvaler, inkludert blekhodenebbhvalen kjent som plasthvalen, flyttet inn i museet før jul. Her er en spekkhogger på vei fra realfagsbygget til museet.
Foto/ill.:
Arnt Brandseth, UiB
1/5
Hvalflytting
TUNG HVAL: Selv om det bare var mindre hvaler som ble båret, måtte det seks mann til for å få dem med opp trappene til de naturhistoriske samlingene.
Foto/ill.:
Arnt Brandseth, UiB
2/5
Plasthvalen
NYTT HJEM: Plasthvalens knokler har vært i Finland for klargjøring før den ble montert på plater. Blekhodenebbhvalen skal inngå i en utstilling som viser frem konsekvensene av forurensning i havet.
Foto/ill.:
Simon Brandseth, UiB
3/5
Plasthvalen
HVALMEDIA: Plasthvalen har blitt kjent over hele verden etter at den strandet på Sotra med magen full av plast. Flere lokale medier fulgte den frem til sin nye plass i hvalsalen.
Foto/ill.:
Simon Brandseth, UiB
4/5
Plasthvalen
VENTEHVALER: En liten flokk tannhvaler henger på stativ mens de venter på å få sine faste plasser i utstillingen.
Foto/ill.:
Simon Brandseth, UiB
5/5
Tilbake

Hovedinnhold

Etter å ha vært stengt i nesten fem år begynner Universitetsmuseet nå å klargjøres til nyåpning. Etter planen skal dørene slås opp for publikum høsten 2019. Før den tid skal bygget fra 1865, nå gjenoppstått i fordums prakt, fylles med nypreparerte dyr, skjeletter og mineraler fra kjeller til loft.

Plasthvalen har fått norsk navn

- Noen måtte være først, og da passer det bra at det blir blekhodenebbhvalen, sier førsteamanuensis ved avdeling for naturhistorie ved Universitetsmuseet, Terje Lislevand.

De aller største hvalskjelettene, deriblant blåhvalen, har fått henge i museet og har blitt restaurert der. Men ni mindre hvaler har fått flytte tilbake før jul, sammen med den såkalte plasthvalen, som er en nykommer i utstillingen. Den har blitt klargjort i Finland, hvor beina har blitt trykkokt for å fjerne olje.

Hvalen, som vi kjenner som plasthvalen, ble først kalt en gåsenebbhval. Det er en oversettelse av det engelske navnet til arten som ble brukt fordi det manglet et norsk artsnavn. Men nå har arten fått det norske navnet blekhodenebbhval, og Universitetsmuseets eksemplar skal gå inn i en del av en utstilling som viser utfordringene med plastforurensingen.

- Vi drømmer om å kunne bruke hvalen til å vise frem også andre måter vi mennesker påvirker havet, forteller forsker ved Universitetsmuseet og ansvarlig for hvalsalen, Anne Helene Tandberg.

Hun kan fortelle at publikum blant annet kan glede seg til en egen hvalsanginstallasjon i salen når museet åpner.

Bjørn som ikke lignet en bjørn

Selv om mange av dyrene fra de gamle utstillingene er restaurert er det ikke alle dyrene som får flytte tilbake til det nyoppussede museet.

- Mange av dyrene vi har er mer enn 100 år gamle. En del har skjedd innen utstopping siden den tid, så det er ikke alle dyrene som så ut som det de skulle. På flere av de mer eksotiske dyrene har man nok tippet litt, sier Lislevand.

Museet har et mål om å ha med alle norske pattedyr i utstillingene. Og de er ikke langt unna. Gjennom kontakter har de blant annet fått tak i et nytt ulvepar og en brunbjørn.

- Vi hadde for så vidt en bjørn. Men den så ikke ut som en bjørn, forteller Lislevand.

Men nå er altså skinnet av en ny brunbjørn på vei i posten til en utstopper i Latvia, i en forsendelse sammen med tre rever, en bever og en isbjørnbinne med barn. De skal få modellert kropper, monteres og så plasseres i utstillingene.

Travel vår

På nyåret begynner fuglene, som neste dyregruppe, å flytte inn i bygget, sannsynligvis etterfulgt av norske pattedyr i februar og mars.

- Akkurat nå jobbes det for fullt med å få stoppet ut dyr og gjort dem klare i flere land, sier Lislevand.

En forsendelse med frosne mus, spissmus og flaggermus tinte nesten de de ble stoppet i tollen på vei til en utstopper i Tyskland.

- Heldigvis gikk det bra. Vi venter også på en struts rett over nyttår. Vi hadde en, men den var ikke særlig fin kan man si.

I løpet av våren skal alle dyrene gjøres ferdig og ankomme Bergen fra utstoppere over hele Europa. Målet er at museumsbygget skal være ferdig innflyttet før sommerferien.

- Vi har ikke en endelig dato for åpning, men vi håper på september/oktober, forteller Lislevand.