Hjem
Aktuelt
AKADEMIAAVTALEN

Signerte ny avtale med Equinor

Den nye avtalen vil gi UiB 70 millioner kroner de neste fem årene. Bakgrunnen for avtalen er å videreutvikle det langsiktige samarbeidet mellom UiB og Equinor. Formålet er å stimulere grunnforskning og utdanning innenfor strategisk viktige fag- og kompetanseområder både for UiB og Equinor. 

Havvind
Foto/ill.:
Ole Jørgen Bratland, Equinor

Hovedinnhold

Den økonomiske støtten under denne nye Akademia-avtalen skal fortrinnsvis benyttes til grunnforskning og forskningsbasert utdanning. Gjennom avtalen støtter Equinor disse aktivitetene med 14 millioner årlig de neste fem årene.

- Akademiaavtalens målsetning er å støtte opp under grunnforskning, men vil også kunne ha stor verdi for satsningsområdet «Klima og energiomstilling» ved UiB, sier rektor ved UiB, Dag Rune Olsen.

UiB og Equinor (tidligere Statoil) har siden 2014 hatt en lignende Akademia-avtale, som i gikk ut i år. Denne avtalen er nå reforhandlet, og ny avtale ble signert 19.desember. Både Equinor og UiB har de senere år vedtatt strategier av betydning for avtalens innretning.

- Equinor er et selskap med langsiktig perspektiv, og vi er avhengig av forskning. De nye akademiaavtalene, inkludert avtalen med UiB, speiler vår reise fra å være kun et olje- og gasselskap til å bli et bredere energiselskap på en god måte, sier Stein Olav Drange, fungerende forsknings- og teknologidirektør i Equinor.

Hensynet til bærekraft skal legges til grunn for Styringsgruppens arbeid med forskningstema og aktiviteter, og i henhold til inngått avtale skal Styringsgruppen årlig diskutere og revidere avtalen.