Hjem
Aktuelt
MARIN KLYNGE

Regjeringen går for Dokken

Regjeringen har vedtatt å gå videre med tre tomter på Dokken i forbindelse med Havforskningsinstituttets og Fiskeridirektoratets nye bygg i Bergen. Mulighetene for dypvannskai har vært tungtveiende for at valget ikke falt på Marineholmen. UiB vil fortsette å være en sentral aktør i den positive utviklingen det sterke marine forskningsmiljøet i Bergen er inne i.

Marineholmen, flyfoto
Klyngen som er etablert på Marineholmen består i dag av rundt 150 virksomheter og tusener av mennesker utvikler kunnskap om våre havområder, marine ressurser og akvakultur. Dokken-området skimtes ved broen i bakgrunnen på bildet.
Foto/ill.:
GC Rieber Eiendom AS

Hovedinnhold

- For UiB har det vært viktig å utvikle en bredt, sammensatt marin klynge, der både marin forsking, innovative bedrifter og næringsliv samt forvaltningsorganer kan jobbe tett sammen, sier rektor ved UiB, Dag Rune Olsen.

UiB har argumentert for en samlokalisering av alle de marine aktørene i tilknytning til det som allerede er bygd opp på Marineholmen.

- Det har vi ment tjener samfunnet og den "marine økonomien" best. På den andre siden kan Marineholmen ikke tilby dypvannskai til eksempelvis forskningsfartøyet Kronprins Haakon og andre skip når disse ikke er på tokt.

I anbefalingen fra Statsbygg som ligger til grunn for regjeringens vurdering heter det at nærhet til dyptvannskai vært et tungtveiende hensyn.

- Når Dokken nå er valgt som lokasjon for HI og Fiskeridirektoratet er tiden inne for å se fremover og finne de gode samarbeidsformene som binder sammen Marineholmen og det som skal etableres på Dokken.

Olsen peker også på at UiB som det eneste universitetet i verden nylig ble tildel ansvaret for bærekraftsmål nummer 14 av FN. Dette dreier seg om bærekraftig forvalting av livet under vann.

- Havet har alltid vært viktig for Bergen. Med innovative bedrifter, sterke forskningsmiljø og det ansvaret FN har gitt oss, skal Bergen også være viktig for havet. Vi skal videreutvikle et verdensledende marint miljøforskningsmiljø her. Det er det viktigste.