Hjem

Aktuelt

Åpent møte med utenriksministeren: Internasjonalt samarbeid under press

Internasjonalt samarbeid er avgjørende for Norges sikkerhet og velferd. Men i dag er mange av de multilaterale avtalene under press. Utenriksminister Ine Eriksen Søreide kommer til UiB for å snakke om hva det betyr for Norge.

Ine Marie Eriksen Søreide
Utenriksminister Ine Eriksen Søreide kommer til UiB og Universitetsaulaen 19. februar.
Foto:
Høyre
  • Tar FN og andre internasjonale institusjoner makt bort fra nasjonalstatene?
  • Beskytter EØS-avtalen norske bedrifter mot handelskrigen mellom USA og Kina?
  • Hvorfor er forpliktende internasjonalt samarbeid så viktig for Norge?

Det er spørsmål utenriksminister Ine Eriksen Søreide vil svare på når hun kommer til Universitetsaulaen i Bergen for å møte studenter. 

Møteleder er utenriksredaktør i TV2, Aslaug Henriksen. Det vil bli åpnet for spørsmål fra salen.

Regjeringen skal levere en melding til Stortinget våren 2019 om Norges rolle i det multilaterale systemet. Målet er å klargjøre norske interesser og komme med forslag til hvordan vi best kan ivareta disse i en tid hvor internasjonale samarbeid blir utfordret fra flere hold.

Meldingen skal være et strategisk rammeverk for hvordan Norge skal arbeide multilateralt.Et prosjekt er satt i gang, og alle avdelinger i UD og departementer samt eksperter, sivilt samfunn og næringsliv blir konsultert. 

Meldingen skal tydeliggjøre betydningen av vårt multilaterale arbeid for å ivareta norske interesser, økonomi og arbeidsplasser. Den vil vektlegge verdi- og normaspektet ved multilateralt samarbeid. Meldingen skal dessuten synliggjøre større norske initiativer knyttet til sikkerhetsrådskampanjen, hav, energi, bærekraftmålene, utdanning og helse.

Stortingsmeldingen skal drøfte styrker og svakheter ved det multilaterale systemet, sammen med behovet for reform, effektivisering og tilpasning til dagens virkelighet. Der Norge kan bidra til positiv endring, skal konkrete tiltak foreslås.

Les mer på meldingens nettside: https://www.regjeringen.no/multimelding