Hjem
Aktuelt
Nyhet

Signerte avtale om innflytting i klimaklyngen

UiB og Nansensenteret har undertegnet en intensjonsavtale om leie av arealer i den kommende klimaklyngen sør på Nygårdshøyden.

Signerte avtale med Nansensenteret
Universitetsdirektør Kjell Berstrøm og direktør i Nansensenteret, Sebastian H. Mernild, signerte 28. februar intensjonsavtalen om innflytting i klimaklyngen.
Foto/ill.:
UiB

- Nansensenteret har gjennom mange år hatt et tett og godt samarbeid med fagmiljøene innen klimaforskning i Bergen. At vi nå skal flytte inn med de andre fagmiljøene i klimaklyngen vil ventelig stimulere og styrke dette samarbeidet ytterligere, sier Sebastian H. Mernild, som er direktør for Nansensenteret (NERSC). 

Vil videreutvikle samarbeidet

Mernild legger til at Nansensenteret har en ambisjon om å alltid samarbeide med de beste forskningsmiljøene, blant annet når det gjelder aktuelle prosjekter innen klimaforskning, og i det marine forskningssamarbeidet som er etablert og skal etableres på Marineholmen og på Dokken. 

Også prorektor ved UiB, Margareth Hagen, ser frem til å fortsette det gode samarbeidet med Nansensenteret etter samlokaliseringen.

- UiB har hatt et langvarig og godt faglig samarbeid med Nansensenteret. Flyttingen til Jahnebakken gir UiB og Nansensenteret mulighet til å videreutvikle vårt strategiske samarbeid om viktige satsingsområder for begge parter, sier hun.

Klyngesatsing

Planleggingen av UiB sin klimaklynge, lokalisert sør på Nygårdshøyden, går tilbake til 2016. Klimaklyngen vil bestå av fagenheter fra Geofysisk institutt ved UiB, Bjerknessenteret, Nansensenteret, NORCE, samt Meteorologisk Institutt.

Intensjonsavtalen som 28. februar ble signert av universitetsdirektør Kjell Bernstrøm og Nansensenter-direktør Mernild, gjelder fremtidig leie av arealer i Jahnebakken 3 og andel av kantine/møteromsenter i Allégaten 70.

Planlagt innflytting i 2021

Eiendomsdirektør ved UiB, Even Berge, forteller at det i disse dager blir lagt ut anbud på bygningsarbeidene i prosjektet. Forventet byggestart er i juli, og innflyttingen i rehabiliterte lokaler er planlagt første kvartal i 2021.

Nansensenter-direktør Mernild ser lyst på fremtiden for fagmiljøene innen klima i Bergen.

- Klimaforskningsmiljøet i Bergen er sterkt, både i nasjonal, men også i internasjonal sammenheng. Etter samlokaliseringen vil for eksempel den tverrfaglige kompetansen rundt forskning på jordsystemer bli mer samlet, samt at man har sikret et solid utgangspunkt for videreutvikling og styrking av klimaforskningen, sier han.