Hjem
Aktuelt
Nyhet

Nytt karriereprogram ved UiB

Trond Mohn stiftelse (TMS) og UiB har rekruttert 39 unge fremragende forskere gjennom stipendordningen TMS Starting Grant. Nå sikres mottakerne av stipendet ekstra oppfølging gjennom et nytt karriereprogram ved universitetet.

TMS-karriereprogram Kick-off
5. april var det oppstart for det nye karriereprogrammet i regi av UiB og Trond Mohn stiftelse. Fv. Oddveig Åsheim (TMS), Håvard Haarstad, Helen F. Leslie-Jacobsen, Mathias Ziegler (styringsgruppen), Konrad Tywoniuk, prorektor ved UiB, Margareth Hagen, Kjetil Våge, Lilya Budaghyan, Andreas Born, Selina Våge og Steffen Leth Jørgensen.
Foto/ill.:
Thor Brødreskift, UiB

Hovedinnhold

På kick-off samlingen for det nye karriereprogrammet i Christie Café 5. april, var de første deltakerne samlet. Her fikk de en innføring i hva de kan forvente gjennom programmet, som blant annet vil ta for seg hvordan man bygger opp og leder en egen forskningsgruppe, og som gir et tverrfaglig møtested for nettverksbygging.  

Nettverksbygging

- Målet med programmet er å styrke karriereutviklingen til de dyktige unge forskerne som har blitt tildelt TMS Starting Grant. Samtidig ønsker vi å legge til rette for at de får bygget et tverrfaglig nettverk i bredden av universitetet sine fagområder. Dette nettverket vil inkludere både andre som jobber med sine prosjekter, og de som har avsluttet sine Starting Grant-prosjekter og nå har andre stillinger ved universitetet, sier prorektor Margareth Hagen.

Hun forteller at selv om det er stor variasjon i forskningsområdene innad i gruppen, har de nye deltakerne mange felles erfaringer og utfordringer, ved at de som følge av stipendet får muligheten til å bygge opp og lede en egen gruppe av forskere ved universitetet.

- Gjennom karriereprogrammet vil de ved hjelp av mentorer få grundig informasjon om hvordan bygge opp og lede sin egen forskningsgruppe. Det er også svært viktig med et godt og flerfaglig nettverk, samtidig som de lærer universitetet bedre å kjenne, sier Hagen, og slår fast: 

- Vi ønsker å skape et sterkt tverrfaglig fellesskap.

Prorektoren er glad for støtten Trond Mohn stiftelse har gitt gjennom mange år, noe som har ført til rekruttering av en lang rekke unge, ambisiøse og fremragende forskere, bredt fordelt over hele universitetet.

- Velkomment tiltak

Også hos stiftelsen tror man det nye karriereprogrammet vil gi gode effekter.

- Dette er flott initiativ fra UiBs side, som TMS er svært glad for å kunne bidra til. TMS Starting Grant er stiftelsens flaggskip-program, og UiBs ønske om å etablere et karriereutviklingsprogram for unge forskningsledere er et viktig tiltak for å styrke programmets strategiske verdi ved UiB. Fra vår dialog med deltakerne i programmet, er vi sikker på at dette er et svært velkomment tiltak, sier daglig leder i TMS, Sveinung Hole.

Stiftelsen håper karriereprogrammet bidrar til at kandidatene ønsker å forbli i Bergen, ved at de raskt blir kjent med forholdene, og at de får det nødvendige kontaktnett og kompetanse til å lykkes med sine faglige ambisjoner

- I tillegg håper vi programmet skal bidra til at de blir gode forskningsgruppeledere, med gode nettverk, som kjenner UiBs systemer for forskningsstøtte, men også at de skal ha et trivelig fellesskap på tvers av fag, sier Hole.

Første deltakere

Dette er forskerne som har pågående TMS Starting Grant-prosjekter, og dermed er de første deltakerne i karriereprogrammet: 

Helen Frances Leslie-Jacobsen, Lilya BudaghyanSelina VågeAndreas Born, Kjetil VågeHåvard Haarstad, Konrad TywoniukCharalampos Tzoulis, Steffen Leth Jørgensen, Harald BarsnesArjan Schakel og Yvette Peters.