Hjem
Aktuelt
Søkertallene er klare:

UiB har fortsatt landets mest populære studieprogram

I alt 10 492 søkere har studier ved Universitetet i Bergen (UiB) som førstevalg. Juss, psykologi, medisin, medie- og IKT-fag trekker flest søkere.

semesterstart
Til tross for at den totale antallet personer som har søkt høyere utdanning gjennom Samordna opptak går ned, øker UiB sin markedsandel.
Foto/ill.:
Eivind Senneset, UiB

Hovedinnhold

– Ved UiB er vi svært glade for at så mange søkere har oss som førstevalg. Det viser at vi er attraktive, og vi skal gjøre vårt beste for at studentene vil trives hos oss, både faglig og sosialt, sier Oddrun Samdal, viserektor for utdanning ved UiB.

Økt interesse for datasikkerhet

Regjeringen har ønsket å styrke Norges forsvar mot hacking og dataangrep. UiB har over lang tid bygd opp et av landets fremste fagmiljøer i Norden innen kryptologi, kodeteori og datasikkerhet. Nå følger studentene etter. I alt 74 studenter ønsker å ta en utdanning innen datasikkerhet. Dette er 25 prosent flere enn i fjor.

– Ved UiB vil disse studentene få en utdanning som gjør dem til Norges beste innen datasikkerhet, og dermed er de også sikret gode jobbmuligheter når de er ferdig utdannet, sier Samdal.

Media City-effekten

Flere av studiene som i år opplever en økning i antallet søkere holder til i Media City Bergen. I medieklyngen samarbeider UiB med flere av landets sterkeste innovasjons – og teknologimiljøer om å tilby en svært moderne utdanning innen medieproduksjon og IT, der studentene får mye praksiserfaring.

Både bachelor i journalistikk, medier og kommunikasjon, TV-produksjon og medie- og interaksjonsdesign har flere førstevalgssøkere enn i fjor.

– Disse studiene er blant de som har flest førstevalgssøkere per studieplass, sier Samdal.

Den store populariteten til disse studiene tror Samdal henger sammen med at studiene både er i forsknings- og praksisfronten for mediehverdagen og gir studentene god og fremtidsrettet kompetanse.

Flest vil studere juss i Bergen

Juss er fortsatt landets mest populære studieprogram. Mastergrad i rettsvitenskap er også det studiet som har flest søkere ved UiB. I alt 1855 førstevalgssøkere ønsker å studere juss i Bergen. Dette er en oppgang fra 1754 i 2018.

Ifølge Samdal har undervisningsmodellen på juss vært en suksess. Her får studentene tett oppfølging faglig og sosialt i små arbeidsgrupper, problembasert læring med mye skrivetrening og gode utvekslingsmuligheter.

Profesjonsutdanninger er fortsatt i vinden

Søkertallene for medisinstudiet er ikke så høye som i fjor, men fortsatt godt over gjennomsnittet for de siste fem årene. Her er det 122 færre søkere enn i fjor. Konkurransen om studieplassene er likevel sterk, med 4,67 søkere til hver studieplass.

– Det er vanskelig å si noe sikkert om hva som kan forklare nedgangen i antall søkere. Det er som tidligere år svært stor konkurranse om å komme inn, og vi har ingen problemer med å fylle studieplassene. Den høye konkurransen kan gjøre at noen velger andre studier der de tenker de har større sjanse for å komme inn.

Også ved andre profesjonsstudier er det et høyt antall søkere til hver studieplass. Blant disse er lektorprogrammene i humanistiske fag hvor det er 4,9 søkere til hver studieplass. Også studieplassene ved Profesjonsstudiene i psykologi er svært ettertraktet: Her er det 9,29 søkere til hver studieplass.

UiB holder posisjonen som bærekraftuniversitetet

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030.

UiB har blitt utpekt til å være en samlende forskningsinstitusjon som skal bidra til at vi når FNs bærekraftmål 14: Liv under vann. Flere av de sterke fagmiljøene som har blitt lagt merke til i FN, ser også ut til å trekke til seg nye studenter. Havteknologi har 20 prosent flere søkere enn i fjor. Også programmene havbruk og sjømat, bachelor i geografi og bachelor i antropologi har alle en økning i søknadstallet sammenlignet med i fjor. Dette kan forstås som et uttrykk før økt bærekraftsinteresse blant de kommende studentene.

Tallet på søkere til universiteter og høyskoler går ned

Sammenlignet med fjoråret, har Samordna opptak mottatt 3309 færre søknader enn i fjor. UiB mottok 116 færre søkere enn toppåret 2018.

Også ved de andre store lærestedene har tallet på antall førstevalgssøkere gått ned. Størst er nedgangen ved UiO, NTNU og UiT.

Tross den nasjonale nedgangen har UiB økt markedsandelen med 0,10 prosent.

– De gode søkertallene viser at UiB opprettholder posisjonen som en attraktiv utdanningsinstitusjon. Det er en posisjon vi vil jobbe for å beholde ved å gjøre vårt beste for at studentene får et godt første møte med oss til høsten og gjennom studiet sitt, sier Samdal.