Hjem

Aktuelt

Holbergprisen

Holbergprisen til uredd bekjemper av rasisme

Den britiske kulturforskeren Paul Gilroy tok onsdag imot Holbergprisen 2019 av Hans Kongelige Høyhet Kronprins Haakon. Gilroy er kjent for å være uredd i sin motstand mot alle former for rasisme. Nils Klim-pris ble delt ut til den islandsk-svenske filosofen Finnur Dellsén.

Holbergprisen 2019
Professor Paul Gilroy mottar Holbergprisen for 2019 fra HKH Kronprins Haakon. I bakgrunnen ser vi styreleder for prisen, Sigmund Grønmo.
Foto:
Eivind Senneset, UiB

- Jeg vil gjerne uttrykke min dype takknemlighet, både overfor Holbergkomitéen og overfor det norske folk, for denne enormt generøse og svært overraskende tildelingen, sa britiske Paul Gilroy på imponerende godt norsk under seremonien.

Flere hundre norske og utenlandske gjester overvar overrekkelsen av i Universitetsaulaen onsdag.

Kamp mot rasisme og ulikhet

Paul Gilroy er professor i amerikansk og engelsk litteratur ved King’s College London. Han mottar Holbergprisen 2019 for sin banebrytende forskning innen en rekke fagfelt, inkludert kulturstudier, kritiske rasestudier, sosiologi, historie, antropologi og afro-amerikanske studier. Både som kulturforsker og samfunnsdebattant er Gilroy kjent for å være uredd i sin motstand mot alle former for rasisme.

I sin takketale beskrev Gilroy hvordan han som skoleelev hadde opplevd en fremmedgjørende hverdagsrasisme. Dette var belastende, men Gilroy opplevde samtidig en følelse av frigjøring på grunn av sin lidenskap for bøker, som han leste sakte og grundig, slik at de formet hans fantasi og forestillingsevne.

- Med dagens informasjonsflyt er slike lesevaner dessverre ikke lette å utvikle, og dette påvirker unge menneskers evne til å lese bøker og følge komplekse argumenter, sa prisvinneren.

Gilroy viste også til hvorfor en helhetlig tilnærming til kunnskap er viktig. Å krysse disipliner er avgjørende, både for humanvitenskapene og samfunnsvitenskapene som verktøy for å løse problemer, og for universitetene som produktive læringsmiljøer. I tillegg understreket Gilroy hvordan multidisiplinære og kritiske studier er nødvendige i kampen mot rasisme, nasjonalisme og ulikhet. Han håpet også at Holbergprisen vil være motiverende for mange flere enn ham selv i dette arbeidet.

Viktig å tenke selvstendig

I Universitetsaulaen i dag delte også forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø ut Nils Klim-prisen. Denne prisen er verdt NOK 500.000 og deles ut årlig til en ung nordisk statsborger under 35 år for fremragende forskning innen samme fagfelt som dem Holbergprisen dekker.

Årets Nils Klim-pris går til den islandsk-svenske filosofen Finnur Dellsén, for hans forskning innen erkjennelsesteori og vitenskapsfilosofi. Dellsén er dosent ved Institutt for filosofi, Islands universitet. Han har også en delstilling i Norge som førsteamanuensis II ved Høgskolen i Innlandet.

- Jeg er dypt beæret over å tre inn i rekken av fremragende unge nordiske forskere som har mottatt denne prisen, sa en svært takknemlig Nils Klim-prisvinner.

I sin tale pekte Dellsén på hvordan filosofi for ham handler om å tenke selvstendig. «Når vi nekter å uten videre akseptere andres påstander og heller tenker igjennom saksforhold selv, reduserer vi risikoen for at det samfunnet vi tilhører, kommer til enighet på bakgrunn av feilaktigheter og tvilsomme idéer», sa prisvinneren. «Vi skylder derfor oss selv og tenke selvstendig.»