Hjem
Aktuelt
European Universities

Europeisk samarbeid gjennom ny universitetsallianse

UiB har sammen med seks europeiske universiteter fått grønt lys for å etablere Arqus European University Alliance. Gjennom tett samarbeid og en bredere og mer europeisk utdanning, vil universitetene bidra til å forme fremtidens Europa.

bilde av Arqus-lederne
Representanter fra de syv Arqus-universitetene var samlet i Bergen i mai. Nå har de fått klarsignal fra EU til å starte samarbeidet.
Foto/ill.:
Ida Bergstrøm/UiB

Hovedinnhold

Universitetene i Granada, Graz, Leipzig, Padova, Lyon og Vilnius og Bergen har sammen dannet Arqus European University Alliance. Målsetningen er å etablere en allianse for tett og omfattende samarbeid innen undervisning, forskning og samfunnskontakt.

26. juni bevilget EU-kommisjonen 5 millioner euro til Arqus og 16 andre slike allianser, til de tre første årene av samarbeidet. 

- Spennende muligheter

– Dette er fantastisk for UiB. Vi ser frem til å samarbeide tettere med de andre universitetene i den store geografiske viften som denne alliansen utgjør, sier rektor ved UiB, Dag Rune Olsen.

– Dette gir svært spennende muligheter for studenter og ansatte på universitetet, og vi gleder oss til å ta fatt på arbeidet til høsten, sier rektor.

Til Khrono utdyper rektoren at studentene ved UiB i fremtiden vil få et vesentlig bredere, mer allsidig og mer europeisk utdanningstilbud. Det er også noe Studentparlamentet ved UiB er glade for. 

“Det kan ha enormt mye å si for studenter og ansatte ved UiB. For oss i Studentparlamentet er internasjonalisering og kulturutveksling nøkkelpunkter for å utdanne studenter for fremtiden. Som en del av et Europeisk universitetsnettverk vil det åpnes helt nye muligheter for samarbeid på tvers av landegrensene,” sier Nikolai Klæboe, leder for Studentparlamentet, i en pressemelding.

“Våre 17 500 studenter skal nå få muligheten til å ta del i et europeisk nettverk som vil forme fremtidens Europa. Dette er stort!” sier Klæboe videre i pressemeldingen.

Europeisk samarbeid

Den nye alliansen vil være viktig både for utdanning og for forskning ved UiB.

– Som universitet har vi et ansvar for å bidra til samfunnsutviklingen, og å utdanne gode medborgere, som også tar initiativ til å være med å forme fremtidens samfunn. Vi ønsker å samarbeide med andre europeiske universiteter hvor vi finner sammenfallende ambisjoner og verdier, og med vekt på studentaktive læringsformer. Det har vi funnet i Arqus, sier Oddrun Samdal, viserektor for utdanning ved UiB.

Prorektor Margareth Hagen fremhever at de syv universitetene har flere ting til felles: De er alle store forskningsintensive breddeuniversiteter og viktige regionale aktører. Hun forteller at alle universitetene i alliansen er viktige regionale og politiske sentre i sine land, med sterk historisk, økonomisk og politiske identitet og rolle. 

Arqus-alliansen er ledet av Universitetet i Granada. UiB har fått ansvaret for arbeidspakken kalt «Engaged European Citizens», som skal arbeide med tema som demokrati, deltakelse, kulturell, historisk og regional identitet. 

På vei mot European Education Area

EU-kommisjonen beskriver ordningen som kalles European Universities som et viktig steg mot tettere integrasjon av utdanning i Europa gjennom "European Education Area".

Alliansene vil ifølge EU styrke kvaliteten på høyere utdanning, og øke samarbeidet mellom institusjonene, studentene og ansatte på europeiske universiteter.

European Universities vil også bidra til bærekraftig utvikling i regionene der de er aktive.

- Idéen er at dette skal føre til mer integrerte europeiske universiter, som utdanner for fremtidens Europa. Også for oss er det et viktig veivalg som et internasjonalt orientert universitet, som vil få stor strategisk betydning i årene som kommer, sier rektor Dag Rune Olsen.