Hjem
Aktuelt
Nyhet

Utveksler kunnskap om maritim lov og rett

Studenter fra seks kinesiske universiteter og ett amerikansk universitet er i Bergen for å delta på årets Maritime Bergen Law Summer Programme ved UiB.

Maritime Bergen Law Summer Programme ved UiB.
Deltakerne på Maritime Bergen Law Summer Programme 2019. I front står f.v. dekan Karl Harald Søvig, rektor Dag Rune Olsen, Kinas ambassadør Yi Xianliang, Maritime Bergen-leder Siv Remøy-Vangen, senterleder Bjørnar Borvik og fakultetsdirektør Øystein Lunde Iversen.
Foto/ill.:
Ole Marius Kvamme, UiB

Hovedinnhold

Under åpningen 5. august ønsket UiB-rektor Dag Rune Olsen studentene velkommen til det to uker lange sommerprogrammet som arrangeres på Norsk senter for kinesisk rett ved Det juridiske fakultet.

Han var også glad for å kunne ønske Kinas nye ambassadør Yi Xianliang velkommen til universitetet for første gang. Både Olsen og ambassadøren mente at programmet er et godt eksempel på hvordan institusjoner i de to landene kan ha god akademisk dialog og fruktbare diskusjoner om viktige temaer, i dette tilfellet maritim rett.

Hav viktig for både Kina og Norge

Gjennom de to ukene programmet varer, skal studenter fra en rekke av Det juridiske fakultet sine partnerinstitusjoner i Kina få en introduksjon til et rettsområde som har stor relevans for både Kina og Norge, da hav både har stor historisk betydning, og er en voksende og viktig del av næringslivet i begge landene.

Programmet gir en bred innføring i både teori og praksis innen maritim rett, og både forelesninger og en rekke bedriftsbesøk står på programmet. Som følge av samarbeidet med Maritime Bergen, skal studentene besøke flere av de 150 medlemsbedriftene som representerer den maritime næringen i regionen.

Leder for Maritime Bergen, Siv Remøy-Vangen, fortalte om de mange ledende bedriftene innen felt som fiskeri, handel og offshore, og om muligheter og utfordringer i denne næringen, som i likhet med resten av samfunnet skal bli både grønnere og mer digital i tiden fremover. 

Leder for Norsk senter for kinesisk rett, professor Bjørnar Borvik, fokuserte i sin velkomst til deltakerne på behovet som ligger i å møtes på arenaer som denne, for å utveksle kunnskap og erfaringer. Han forsikret om at senteret skal gjøre sitt for at samarbeidet mellom institusjonene i Norge og Kina skal være fruktbart og relevant også i årene som kommer.

Utveksling

I år kommer deltakerne fra følgende universiteter i Kina: 

  • Renmin University of China Law School
  • China University of Political Science and Law
  • Peking University Law School
  • Tsinghua University School of Law
  • Shandong University School of Law
  • Shanghai Jiao Tong University School of Law

I tillegg er det deltakere både fra Norge, og fra Mitchell Hamline School of Law i USA.

Målet er at det å bli kjent både med utdanningsmulighetene i Bergen, byen og næringslivet i området i disse to ukene, også skal inspirere de kinesiske jusstudentene til å komme tilbake til Bergen på utveksling på et senere tidspunkt i studieløpet.