Hjem
Aktuelt
Æresdoktorer ved UiB

Utnevner 10 nye æresdoktorer

Sir Peter Gluckman, Peter Thomson, Toril Moi, Jo-Anne Baird, Bruce R. Zetter, Pippa Norris, Ragnhildur Helgadóttir, Anne Canteaut, Eamon Duffy og Lise Davidsen utnevnes til æresdoktorer ved UiB.

Aresdoktorer
De 10 som i 2019 mottar utmerkelsen æresdoktor ved UiB, er (øverst f.v.): Ambassadør Peter Thomson, Prof. Toril Moi, Prof. Bruce R. Zetter, Prof. Eamon Duffy, Lise Davidsen. (Nederst f.v): Prof. Jo-Anne Baird, Sir Peter Gluckman, Prof. Ragnhildur Helgadóttir, Prof. Pippa Norris, Prof. Anne Canteaut.
Foto/ill.:
Collage: UiB

Hovedinnhold

Et æresdoktorat er den største æren UiB kan gi personer som ikke er ansatt ved universitetet. Slike doktorgrader gis oftest til svært fremtredende personer innen ulike fagområder. Æresdoktorgrader kan også gis som anerkjennelse av et livsverk av stor betydning.

Universitetet i Bergen tildelte sin første æresdoktorgrad i 1951 til Odd Dahl, og en oversikt over alle senere mottakere av UiB sitt æresdoktoret kan man finne her.

De ti nye æresdoktorene skal offisielt utnevnes i en seremoni i Universitetsaulaen, 15. oktober 2019.

Vitenskapsrådgivning

Sir Peter Gluckman er en av de mest innflytelsesrike akademikere i verden, og jobber for å styrke forskningens relevans for politiske og strategiske avgjørelser. Gluckmans vitenskapelige forskning spenner vidt og inkluderer perinatal fysiologi og biologi, neurovitenskap, pediatrisk og eksperimentell endokrinologi, og dessuten bidrag som ligger i skjæringsfeltet mellom økologisk-, utviklings- og evolusjonær biologi, innen human helse.

Gluckman var vitenskapelig rådgiver for New Zealands statsminister i årene 2009-2018. I denne funksjonen gikk han aktivt inn for å spre prinsipper for vitenskapelig rådgivning til regjeringer, og for vitenskapsdiplomati. I dag er Gluckman leder for The International Network of Government Science Advice (INGSA), et stort nettverk av internasjonale vitenskapsrådgivere. Han er nyvalgt leder for The International Science Council (ISC) i 2018, og vil starte sitt presidentskap her i 2021. Sir Peter Gluckman har mottatt mange nasjonale og internasjonale priser for sin innsats som talsperson og formidler av vitenskapelige råd og vitenskapelig diplomati.

Spesialutsending for hav

Ambassadør Peter Thomson er FNs generalsekretærs spesialutsending for hav, og har som sitt oppdrag å skape global mobilisering av handling for Bærekraftmål 14: Liv under vann. Han er en sterk pådriver for vitenskapens og universitetenes roller i å bidra til bærekraftig utvikling og globalt diplomati.

Thomson ble utnevnt til Fijis FN-ambassadør i 2010, og i denne stillingen var han en sentral talsperson for verdens utviklingsland i prosessen som skapte 2030-agendaen og dens 17 bærekraftmål. I 2016-17 var Thomson president for FNs generalforsamling, og organiserte FNs havkonferanse i 2017. Her var han svært aktiv i å oppfordre verdens universiteter til å involvere seg i globale partnerskap for en bærekraftig utvikling, en innsats han har ført videre i sitt arbeid som spesialutsending for hav.

Toneangivende litteraturviter

Prof. Toril Moi er professor i litteratur, romanske studier, engelsk, teatervitenskap og filosofi ved Duke University. Her er hun også leder for The Center for Philosophy, Arts, and Literature. Hennes akademiske karriere startet ved UiB, der hun studerte og tok dr.art-graden i 1985 med en avhandling om kjønnsteori og litteraturvitenskap. Moi har vært en toneangivende forsker og forfatter innfor faget litteraturvitenskap, både nasjonalt og internasjonalt, siden 1980-tallet.

Mange av Mois tekster er blitt klassikere innenfor ulike fag. Hun har gjennom hele sitt forfatterskap demonstrert en egen evne å skrive tekster som på nyskapende og tankevekkende måter forener innsikter i filosofi, kjønnsteori, litteratur og estetikk. I tillegg til sin forskning opptrer Moi gjerne som en sann intellektuell i offentligheten. 

Vurdering innen utdanning

Prof. Jo-Anne Baird er en internasjonalt anerkjent forsker innenfor feltet "vurdering i utdanning". Hun er direktør ved Department of Education ved Universitetet i Oxford. Baird er sentral i arbeidet med å skaffe kunnskapsgrunnlag for politiske prosesser og har hatt posisjonen som «Standing Adviser to the UK Parliament’s House of Commons Education Select Committee».

Bairds forskning har hatt stor innflytelse i prosessen med å sette eksamensstandarder i England. Nylig har hun utvidet analysen til å belyse området internasjonalt, noe som viser at ulike praksiser i stor grad er kontekstuelt betinget. I 2016 ble hun utnevnt som professor II ved Det psykologiske fakultet, Universitetet i Bergen og har fortsatt å samarbeide om forskning i Bergen, så vel som at hun driver ledende forskningsprogram i Oxford.  

Pioner innen kreftforskning

Prof. Bruce R. Zetter er Charles Nowiszewski-professor i kreftbiologi ved Harvard Medical School. Zetter har vært kreftforsker i mer enn 40 år og regnes som en pioner innen angiogenese (dannelse av nye blodkar) og metastasering (spredning) ved kreft. Han er kreditert for å ha kartlagt cellemigrasjonens rolle i utviklingen av spredning ved ulike kreftformer. Zetter har utviklet nye biomarkører for å forutsi sykdomsforløp for pasientene, og har etablert nye behandlingsformer for vaskulære misdannelser og for behandling av aggressiv kreftsykdom.

Dr. Zetter er kjent for sin kreativitet og unike undervisningsevne, og hans publikasjoner og formidling har tydelig forandret tenkningen i kreftforskningsmiljøet. I tillegg til sin forskningsvirksomhet har Zetter vært Chief Scientific Officer og visepresident for forskning ved Boston Children’s Hospital. Han er rådgiver for en rekke bioteknologiselskaper og akademiske institusjoner over hele verden, inkludert SFF Centre for Cancer Biomarker (CCBIO) ved UIB.

Blant de mest siterte

Prof. Pippa Norris er professor i statsvitenskap ved University of Sydney, underviser i sammenliknende politikk ved John F. Kennedy School of Government, Harvard University, er direktør for the Electoral Integrity Project og en av direktørene for TrustGov-prosjektet. Forskningen hennes sammenligner politiske holdninger og valg, politiske institusjoner og kulturer, kjønn og politikk, og politisk kommunikasjon i mange land. Ifølge Google Scholar er hun rangert som verdens femte mest siterte statsviter.

I 2012 etablerte Norris det uavhengige forskningsprosjektet Electoral Integrity Project. Her leder hun en forskningsgruppe ved University of Sydney og Harvards Kennedy School of Government. Prosjektet undersøker hvorfor valg mislykkes, hvorfor dette betyr noe og hva som kan gjøres for å styrke integriteten, i samarbeid med en rekke internasjonale forskere og institusjoner.

Nyskapende forsker

Prof. Ragnhildur Helgadóttir er dekan ved Universitetet i Reykjavik. Hun har ved to tilfeller vært høyesterettsdommer på Island, og er varadommer for Den europeiske menneskerettsdomstolen. Helgadóttir har også deltatt i forhandlingskomiteen for Island og EU. Hun har ledet flere råd og utvalg, blant annet det islandske vitenskaps- og teknologirådet. 

Som forsker på komparativ konstitusjonell rett har hun utmerket seg som en nyskapende forsker som flytter grensene for tradisjonell juridisk forskning. Helgadóttir arbeider med forfatningsrett, og den nye forskningen hennes dreier seg rundt spørsmål som religionsfrihet, vern av menneskeverd og EØS-avtalens innvirkning på islandske lover.

Verdensledende kryptolog

Prof. Anne Canteaut er en av verdens ledende kryptologer. Hun er forskningsleder ved forskningssenteret Inria Paris (Paris-avdelingen for National Institute for Research in Computer Science and Automation) der hun i tillegg har en seniorforskerstilling som leder av forskningsgruppen SECRET.

Cantreaut er sterkt involvert i to forskningsmiljøer: matematikk og kryptologi, som omhandler data- og kommunikasjonssikkerhet. Hennes forskning fokuserer på krypteringsalgoritmer, dvs. prosesser som sikrer konfidensialitet av data. Hun har designet kryptologiske algoritmer, og er en av pionerene innen kryptologiske boolske funksjoner. Canteaut har vært en god samarbeidspartner innen forskning og internasjonale aktiviteter som involverer Selmersenteret, gruppen for sikker kommunikasjon, ved Institutt for informatikk ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, UiB.

Middelalderstudier

Prof. Eamon Duffy har siden 1979 vært ansatt ved Universitetet i Cambridge. Fra 2003 til 2014 var han professor i kristendommens historie, siden 2014 er han prof. emer. Han er fellow og tidligere også president for Magdalene College. Han var medlem av den pavelige historiske kommisjon 1999-2007. Duffy er æresdoktor ved m.a. University of Durham, King’s College, London og det pontifikale instituttet for middelalderstudier i Toronto, Canada.

Duffy har i vesentlig grad bidratt til å forme vår forståelse av det 15. og 16. århundret i Europa, og overgangen fra det senmiddelalderlige til det tidligmoderne samfunnet. Han har forsket på tro og trosuttrykk i vanlige folks liv, samt forholdet mellom folk flest og henholdsvis kirkelige og statlige myndigheter. Duffys forskning har endret den store fortellingen om Reformasjonen i England og gitt ny innsikt i dette fenomenet som en gjennomgripende og langtrekkende religiøs og kulturell forandring. 

Prisbelønt sanger

Lise Davidsen har mottatt en rekke nasjonale og internasjonale utmerkelser innen klassisk sang og opera. Davidsen er utdannet ved Griegakademiet ved UiB og Det Kongelige Danske Musikkonservatorium. Hun debuterte på Den Kongelige Danske Opera i 2012 og har senere hatt store roller både der og på andre store operascener.

Davidsen har opptrådt med en rekke symfoniorkestre. I sesongen 2018/19 var et av høydepunktene hennes opptreden med Verdis Requiem, og på BBC Proms med London Philharmonic Orchestra. Hun har vært solist med Oslo Filharmoniske orkester på Edinburgh International Festival, i tillegg til fremføringer med DR symfoniorkester, Bergen Filharmoniske orkester og Toronto Symfoniorkester. Davidsen har nylig fått en innspillingskontrakt med Decca Classics, som den første norske sopran som signerer med dette selskapet siden Kirsten Flagstad. I Norge er hun nylig nominert til Spellemannpris i kategorien Årets gjennombrudd og Gramo stipend.